Niinistö efter möte: Putin har lovat diskutera virkestransporterna med sin regering

Klimatfrågan och det allmänna säkerhetsläget i världen. Det lyfte president Sauli Niinistö fram som de två kanske viktigaste frågorna som han på fredagseftermiddagen diskuterat med Rysslands president Vladimir Putin i Moskva.

Presidenterna Sauli Niinistö och Vladimir Putin möttes i Moskva på fredagseftermiddagen.
29.10.2021 18:44 UPPDATERAD 29.10.2021 20:35
– Diskussionen om klimatet och klimatförändringen var inte så populär i Ryssland för fyra fem år sedan. Att man nu har börjat ta frågan på allvar är viktigt, sade president Sauli Niinistö när han mötte den finländska pressen efter det tre timmar långa samtalet med den ryska presidenten Vladimir Putin.
Vad gäller klimatet hade samtalet ändå inte förts på detaljnivå, men Niinistö lyfte under presskonferensen fram vikten av skogsvård och skogen roll som kolsänka.
Enligt Niinistö skedde mötet med Putin under "isolerade, hälsosäkerhetsmässiga förhållanden". Han sade att den ryska presidenten verkade mycket försiktig och noga vad gäller sin egen hälsa. Coronaläget, där man i Ryssland oroar sig för en ökning i antalet smittfall, var också ett av samtalsämnena.
Det är två år sedan presidenternas mötts senast.
Presidenterna diskuterade även den ökande handeln mellan länderna, internationell politik samt Afghanistan.
Ryssland har beslutat att stoppa virkestransporterna mellan Ryssland och Finland längs Saima kanal. Niinistö betonade att det ryska beslutet gäller också andra transportleden än kanalen, men att han tagit upp frågan och att den ryska presidenten lovade att diskutera den med sin regering.
Sauli Niinistö sade att han inte vill citera vad Putin sagt om internationell politik, men menade att han själv i sitt samtal med den ryska kollegan tagit upp sin oro för att det skett en försämring i de internationella relationerna.
Niinistö hade nämnt Natos generalsekreterare Jens Stoltenbergs Finlandsbesök nyligen, men det hade inte lett till någon längre diskussion.

Ingen diskussion om Navalnyj

Vid presskonferensen fick Niinistö frågan om presidenterna diskuterat den fängslade oppositionspolitikern Aleksej Navalnyj. Niinistö svarade att han lyft frågan fyra gånger tidigare, men inte denna gång.
På tal om yttrandefrihet fick Niinistö frågan hur han kommenterar fredagens besked i Finland att åtal väckts mot tre av tidningen Helsingin Sanomats journalister för röjande av statshemlighet.
Niinistö svarade att han inte känner detaljerna, men konstaterade att vi har en strafflag, och att utgångspunkten inte kan vara att det aldrig kan väckas åtal för sådant som man skrivit eller sagt.
Åtalet mot journalisterna gäller en artikel som publicerades år 2017. Den handlade om Försvarsmaktens signalunderrättelsecenter, och innehöll sekretessbelagda uppgifter.

ANDRA LÄSER