Skört och rått porträtt av dotterskap – Koko Hubaras Bechi synar moder- och dotterskapet ur alla vinklar

Koko Hubaras romandebut porträtterar moderskapets väsen och problem, och är laddad med råa känslor och lekfullhet. Men varför känns det som att Hubara egentligen ville skriva en essä?

Vad är en bra mamma? Vad är en dålig? Och vad lägger grunden för moderskapets konturer, kriterier och krav? Essäisten och bloggaren Koko Hubara debuterar som romanförfattare.
"En hurdan mamma har jag varit för dig?" Det är en mamma som ställer frågan till sin dotter, efter att dottern berättat att hon är gravid, lite i förbifarten, i en enda utandning, över en kopp kaffe. Det är en fråga kanske alla mödrar i något skede av livet ställer sina barn, eller sig själva. Men vill man faktiskt ha svar på frågan? Och finns det ens något bra svar på den?
ANDRA LÄSER