Ahtisaari: Fokusera på ekonomin, kära människor

President Martti Ahtisaari vill påminna om att debattklimatet inte blir bättre om man inte fokuserar på att få landets ekonomi på fötter genom gemensamma kraftansträngningar som motverkar andlig splittring.

Alla förstår väl svenska! Martti Ahtisaari gav flera långa svar på svenska och blev synbart irriterad då han ombads upprepa sig för finska massmedier på finska. – Hade någon svårt att förstå vad jag just sa? frågade han.
– Vi måste komma ihåg att det vi talar om för Finlands del är 10 000 immigranter, säger Martti Ahtisaari, som var republikens president 1994–2000 och Nobels fredspristagare 2008.
Han antyder att det svåra debattklimatet beror på att grogrunden för missnöje är stort, och säger att man därför inte får glömma att ekonomin måste får i skick.
– Den största utmaningen är att få ekonomin att repa sig. Det var lika illa, eller värre, då jag blev president, men då uppvisades en mycket stor samarbetsvilja. Jag hoppas att en liknande anda kan uppvisas igen.
– Fokusera nu på ekonomin, kära människor. Jag ser också arbetsmarknadsparterna som ansvariga och vädjar till dem, sade Martti Ahtisaari då han på tisdagen träffade föreningen för politiska journalister.
Ahtisaari gick också in på sin egen framtid och att han funderat på när det är dags att stiga åt sidan som styrelseordförande för sin organisation CMI, som arbetar med krishanteringsfrågor.
– Men det har inte riktigt lyckats det här med att gå i pension, säger den 78-årige presidenten.
Han berättar också att han alltjämt ser sig själv som en tjänsteman och inte som en politiker, även om han av "ödets slumpspel" också fann sig vara republikens president i sex år.
– Det trivdes jag med och längden på mitt presidentskap var precis den jag önskade.

Inte upprepa misstag i Egypten

Ahtisaari vill också ge perspektiv på de utrikespolitiska frågorna och varna både för att skynda och att göra saker alltför komplicerade.
Det kommer inte att räcka med en vapenvila i Syrien, även om det är ett viktigt steg, utan det gäller att få fram en samsyn på vart det är man vill komma innan förhastade steg tas, säger Ahtisaari.
Det gäller bland annat den demokratiska processen.
Ahtisaari ser inte att det kan bli aktuellt med ett val i Syrien förrän om två-tre år, också om våldet stoppas.
– Vi får inte göra samma misstag som i Egypten, då det ännu bara var en organisation som var förberedd och det var det muslimska brödraskapet. Det var vad militären önskade, och resultatet var att vi hjälpte en militärkupp. Militären har nu mera makt än innan, säger Ahtisaari.
Han ser det som mycket centralt att USA och Ryssland, efter framstegen under säkerhetskonferensen i München, kan sitta vid samma bord och dra åt samma håll.
För att det ska ske större framsteg kan hela fokus inte vara på president Bashar al-Assads person, signalerar Ahtisaari, och säger att han inte uttalat sig om vad som bör vara just al-Assads öde. Under förhandlingarna 2012 var det Ryssland som lade fram en plan för al-Assads avgång, men då sade västländerna i säkerhetsrådet nej, och sedan dess har inte en liknande möjlighet funnits, menar Ahtisaari.
– Jag har inte tagit ställning till al-Assad, utan framhållit att det som krävs är ett val, där det skapas ett folkvalt politiskt organ. Det är först då man kan börja tala om fortsättningen – men inte så att utomstående kommer och säger vad som ska göras. Det är det egna ansvaret som måste väckas, men det kräver naturligtvis en stark övervakning av valets gång, säger Ahtisaari.
Att väcka det ansvaret är också viktigt för att de miljontals Syrier som är på flykt i grannländer ska kunna se en möjlighet att bygga upp landet, säger han.

Näpser Väyrynen

Ahtisaari avfärdar den hotbild som Ryssland målar upp mellan Ryssland och Nato, och säger att det inte motsvarar verkligheten att Nato skulle utgöra ett hot mot Ryssland. Ryssland president Dmitrij Medvedev sade under veckoslutet att världen är i ett nytt kallt krig.
– De rådande problemen är skapade av Ryssland självt, som i Ukraina.
Ahtisaari kommenterade inte dagspolitik närmare än så och vill till exempel inte bedöma efterföljande presidenter, inte heller Sauli Niinistö. Den enda han kommenterar fränt är Centerns Paavo Väyrynen.
– Han kanske borde fundera på hur han ska lämna politiken, det vore en tjänst, kommenterade Ahtisaari överraskande.
ANDRA LÄSER