Uniper drog ner Fortums resultat

Fortums tyska dotterbolag Uniper var förlustbringande under årets tredje kvartal och drog ner Fortums jämförbara rörelseresultat på minus. Det redovisade rörelseresultatet låg ändå på plus bland annat tack vare en realisationsvinst.

17.11.2020 09:40 UPPDATERAD 17.11.2020 12:45
Fortum redovisar en rörelsevinst på 60 miljoner euro för perioden juli-september. Under samma period i fjol var rörelsevinsten 124 miljoner euro. För årets nio första månader är rörelsevinsten knappa 1,2 miljarder euro, mot 666 miljoner i fjol. Det jämförbara rörelseresultatet är ändå sämre än det var under fjolåret.
Uniper har sedan den sista mars i år varit ett dotterbolag till Fortum och årets tredje kvartal pressas av det Fortum betecknar som ett säsongbundet svagt resultat hos Uniper. Årets tredje kvartal påverkas också av den osäkerhet coronapandemin medför och av att välfyllda vattenmagasin i Norden pressar ner elpriserna.
"De nordiska vattenreserverna låg även historiskt sett på en väldigt hög nivå under perioden juli-september och till följd av det hölls också elpriserna, precis som under början av året, låga hela det tredje kvartalet", säger Fortums vd Markus Rauramo i företagets pressmeddelande.
Långa serviceavbrott vid kärnkraftverken drog ner elproduktionen, men Rauramo konstaterar i meddelandet att den ökade produktionen av vattenkraft jämnade ut produktionssiffrorna något. Fortum har också skyddat sin elproduktion och får för stora delar av den ett högre pris än spot-priset på marknaden.
"Mitt huvudfokus som ny vd har legat på samarbetet med Uniper och vid att sammanlänka våra strategier. Koncernens uppdaterade strategi presenterar vi i början av december", uppger Rauramo.

ANDRA LÄSER