IPT botar depression

Under terapin lär man sig att uttrycka sina önskemål mera direkt, man lär sig att se sammanhang med sinnesstämningar och livssituationer.

I artikeln om psykoterapi (HBL 2.12) beskrevs interpersonell psykoterapi (IPT), men tyvärr gavs en felaktig bild av vad IPT är.
Interpersonell psykoterapi är en manualiserad kortterapi för depression. Den grundar sig på fyndet att människan insjuknar i depression ofta på grund av att de nära relationerna inte fungerar, att man har så kallade interpersonella konflikter.
Terapin är en kortterapi, vilket betyder att man träffas en gång i veckan cirka 12–16 gånger. Det terapeutiska arbetet fokuserar antingen på konfliktfyllda interpersonella relationer, rollförändringar i livet, döden på en närstående eller att man över huvud taget har svårt att binda kontakter med andra människor. Under terapin lär man sig att uttrycka sina önskemål mera direkt, man lär sig att se sammanhang med sinnesstämningar och livssituationer. Man lär sig också att lyssna på sina känslor bättre och uttrycka dem på ett sådant sätt att man blir förstådd.
IPT har använts länge på både vuxen- och ungdomspsykiatriska polikliniker och utbildningen av personal pågår fortfarande. Man har forskat mycket kring IPT. I Finland har bland annat professor Hasse Karlsson, professor Hannu Koponen och psykolog Jarmo Kontunen gjort det. Forskningsresultaten bevisar att IPT botar depression.

Anneli Larmo

styrelsemedlem, Dynaamisen ja interpersoonallisen psykoterapian yhdistys r.y. (dipy)

ANDRA LÄSER