HBL i Larsmo: Vaccinmotståndet har gått under jorden

Det handlar om en liten minoritet med stor övertygelse som låter bli att vaccinera sina barn i Larsmo. Hälsovårdare ser nu ett trendbrott också bland vaccinmotståndarna, även om diskussionen har gått under jorden.

Eva-Maria Eklund och Emilia Nykung tycker att det är oansvarigt av föräldrar att inte låta vaccinera sina barn. – Det kan drabba oskyldiga som av medicinska skäl inte kan ta vaccin, eller småbarn som ännu inte hunnit få sina sprutor.
LARSMO
Larsmo har hamnat i riksnyheterna på grund av mässlingsfallet, men vaccination är inte det hetaste diskussionsämnet i kafferummen.
– Nej, inte på mitt jobb i alla fall. Vi diskuterade Patrik Laines etthundrade NHL-mål och en massa annat, men inget om mässling, säger en anonym man i 50-årsåldern som just avslutat sin fredagslunch på Gourmetkafé Manna vid Equitytorget i Larsmo.
Flera arbetsklädda män susar förbi på torget innan Stefan Nyfelt och hans kollega stannar.
– För mig är det svårt att förstå hur folk kan tro att de vet bättre än läkare i hälsofrågor. Jag tycker att alla borde låta vaccinera sina barn, säger Nyfelt som själv har tre vaccinerade söner.
Tommy Liljekvist är inne på samma linje:
– Jag har ingen förståelse för hur de här vaccinmotståndarna tänker. Det har aldrig varit någon diskussion hemma hos oss om att vi ska låta vaccinera våra tre barn, säger Liljekvist.

Utsätter andra för risk

Inne på lunchkaféet sitter Eva-Maria Eklund och Emilia Nykung och avnjuter fläskfilén med grönpepparsås. De har diskuterat vaccinfrågan med vänner och bekanta och i synnerhet Eklund, som arbetar inom vården, är upprörd.
På Larsmo Välfärdsstation har man under året märkt en viss attitydförändring bland tidigare vaccinkritiska föräldrar.
– De utsätter inte bara sig själva för risker. Det drabbar också oskyldiga som inte kan ta vaccinet och små barn som ännu inte hunnit få det.
Enligt Eklund och Nykung handlar det om en liten minoritet med stor övertygelse som låter bli att vaccinera sina barn.
– Mammor träffas i grupper och påverkar varandra och det finns bland en del av dem en allmänt skeptisk inställning till sjukvården, förklarar Nykung.
– Jag träffade i går en grupp mammor här i Larsmo och de allra flesta var eniga om att man bör låta vaccinera sina barn. Det fanns dock en mamma som var fast besluten om att hennes barn inte skulle vaccineras. Inte ens nyheten om mässlingen hade fått henne att ändra åsikt, berättar Eklund.

Farligare än sjukdom

Vi går in till Larsmo Välfärdsstation som ligger vägg i vägg med lunchkaféet. På anslagstavlan i korridoren hänger bland annat THL:s affischer med vaccininformation.
– Vi försöker informera och diskutera vaccinering med alla föräldrar när de kommer in med sina barn på hälsokontroller. De flesta är positiva till vaccin, men det finns en liten andel som är starkt övertygade om att vaccin är farligare än sjukdom, berättar Yvonne Sundström, chef på Larsmo Välfärdsstation.
Enligt hennes bedömning består vaccinmotståndarna av en liten övertygad minoritet, men hon ser just nu ett trendbrott bland familjer som hittills vägrat vaccin.
– Under det senaste året har flera familjer kommit in för att få vaccin till alla sina barn. Också bland de nyfödda i Larsmo har andelen vaccinerade ökat. I den gruppen närmar sig täckningen 90 procent, medan den hos alla barn under skolåldern inte kommer upp i 80 procent.
För Tommy Liljekvist har det varit självklart att hans tre barn ska vaccineras.
Sundström har några tänkbara förklaringar till att tidigare övertygade vaccinmotståndare nu tänkt om.
– Jag tror att uppmärksamheten i medierna haft en viss effekt. I vårvintras härjade en kikhostepidemi som också väckte diskussion. Dessutom har vi inom vården fått mer utbildning i hur vi ska bemöta argumenten mot vaccinering.

Diskussion har gått under jorden

Det är inte bara i Larsmo som vaccinmotståndet florerat. De vaccinkritiska idéerna började spridas lavinartat för ett tiotal år sedan av en grupp aktivister, ledda av Linda Karlström från grannkommunen Kronoby. Karlström var under flera år aktiv skribent på debattsidorna i de österbottniska lokaltidningarna och bjöd in till vaccinationskritiska informationskvällar i samlingslokaler.
Tidigare i år skrev tidningen Expressen om vaccinmotståndet som breder ut sig även i Sverige. De kontaktade då Karlström, som turnerat även i Sverige, men hon ville inte uttala sig. Också när HBL ringer upp henne på fredag avböjer hon en intervju.
– Jag har blivit lurad så många gånger av mainstreammedia, så jag ställer inte längre upp, lyder det korta svaret från Karlström innan hon lägger på.
Hennes kampanj mot vaccinering fortsätter på en webbplats, där hon presenterar sig som mamma till fem barn, varav det äldsta har en dokumenterad vaccinskada.
De vaccinationskritiska rösterna i Österbotten har på några år gått från öppna diskussioner på debattsidor och i samlingslokaler till hemliga diskussionsfora.
– Jag har också hört att det existerar informella mammagrupper och slutna Facebook-grupper med vaccinkritiskt innehåll, men det är inget som jag personligen kunnat ta del av. Vi gör vårt bästa för att informera allmänheten och se till att det finns personal på alla våra enheter som kan utföra vaccineringarna, säger Yvonne Sundström.
ANDRA LÄSER