Dan Lolax: Barn har ingen skyldighet att göra sina föräldrar stolta

Stoltheten är tvetydig. Ibland är den oproblematisk, ibland kan den vara förödande. Den goda stoltheten är en känsla som överrumplar en, inget som man satt upp villkor för på förhand eller krävt.

KrönikaDan Lolaxdan.lolax@hbl.fi
02.01.2023 06:01 UPPDATERAD 02.01.2023 07:51
Strax innan julhelgen uppstod en diskussion på Twitter som för en gångs skull handlade om en intressant identitetsfråga.
Utgångspunkten var ett påstående framlagt av det internationella forskningsprojektet World Value Survey: ”Ett av mitt livs centrala mål är att göra mina föräldrar stolta”.
Med följde en karta över stora delar av Eurasien, som visade i vilken grad olika länders invånare höll med om påståendet.

ANDRA LÄSER