Borde vi pausa klimatpolitiken under energikrisen? Så här svarar finländarna

Nästan hälften av finländarna vill pausa klimatarbetet under energikrisen. Lika många tycker precis tvärtom, visar en enkät. Det enda rätta är att försnabba den gröna omställningen, säger Finlands Näringsliv.

Forskarna har länge varnat för att klimatförändringarna leder till mer nederbörd och mildare temperaturer på vintern. Bilden är från Gammelstadsforsen som svämmade över på måndagen. Tanken om att pausa klimatarbetet över energikrisen delar finländarna i två läger med politiska förtecken, visar en färsk enkät.
Peter Buchertpeter.buchert@hbl.fi
17.01.2023 11:39
Två tredjedelar av finländarna bedömer att klimatförändringarna utgör det största miljöhotet. Det framgår av en attitydbarometer som Näringslivets delegation (Eva) har tagit fram.
Andelen är klart mindre än år 2006 då hela 86 procent gjorde samma bedömning, men majoriteten är fortfarande stabil.
Nytt för i år är ändå hur folk ställer sig till klimatåtgärderna under pågående energikris. Här visar enkäten på en klar tudelning. Hela 44 procent anser att det är dags att pausa klimatåtgärderna för att uppbåda all tänkbar energi. De anser till exempel att man gott kan köra upp kolkraftverk och bränna torv under energikrisen, fastän det går emot klimatmålen.
Precis lika många är av motsatt åsikt, och menar att vi inte alls kan pausa klimatarbetet bara för energikrisens skull.
En närmare granskning visar att tudelningen är klart politiskt färgad. Av Sannfinländarnas anhängare anser hela 90 procent att klimatpolitiken och klimatåtgärderna kunde pausas.
Även bland dem som stöder Rörelse Nu är en stor majoritet (75 procent) för en paus. Bland Samlingspartiets (53 procent) och Centerns (52 procent) anhängare är de i knapp majoritet och av KD:s väljare tänker exakt hälften likadant.
Bland SDP:s anhängare anser en knapp majoritet (54 procent) tvärtom att det inte är klokt att pausa klimatarbetet. Bland SFP:s väljare är den här andelen klart större (66 procent). Riktigt tydlig blir den bland Vänsterförbundets (87 procent) och De Grönas (91 procent) anhängare.
Finlands Näringsliv (EK) har en entydig uppfattning — klimatarbetet ska inte pausas.
— Det rätta svaret är att försnabba den gröna omställningen. Den levnadskostnadskris vi befinner oss i beror på Rysslands krig, som har höjt energipriserna. Det vinnande konceptet är att satsa på mer ren energi vilket samtidigt förbättrar självförsörjningen, säger Janne Peljo, ledande expert på EK.
Peljo noterar att de inhemska företagen tar en smäll av högre energipris på kort sikt, men:
— När man lyfter blicken är företagens budskap tydligt, vi behöver satsa på klimatarbetet, säger han.

Nästan 40 år av attitydbarometrar

Evas attitydbarometer om klimatfrågor bygger på svar från 2 088 personer. Felmarginalen uppges till plus minus 2–3 procentenheter på befolkningsnivå.
Uppgifterna inhämtades i oktober 2022, från folk i åldern 18—79 år över hela landet utom Åland.
Materialet kommer från Taloustutkimus webbpanel där man tagit med ett urval av svaren för att det så representativt som möjligt ska återspegla befolkningen enligt ålder, kön, hemort, utbildningsnivå, yrke, bransch och partisympatier. Eva har sammanställt attitydbarometrar sedan 1984.
Evas undersökning visar också att finländarna är mer benägna att vidta klimatåtgärder i vardagen än tidigare. Hela 77 procent uppskattar att de kan minska på energiförbrukningen hemma och hela 75 procent att de kan halvera konsumtionen av materiella tillgångar.
Hela 71 procent säger att de kan tänka sig att avstå från flygresor och 52 procent kan tänka sig att sluta äta kött. Svårast är det generellt att avstå från att köra bil (36 procent bedömer det som möjligt) och att flytta till en mindre bostad (24 procent).
Sami Metelinen som skrivit Eva-rapporten säger att finländarna är mycket benägna att vidta klimatåtgärder i vardagen, trots att frågan har politiserats. Hans analys är att det visar både på en stor oro för klimatförändringarna och på att man gärna minskar på energiförbrukningen när priset är högt och inflationen skenar i väg.

ANDRA LÄSER