Kina driver världens största illegala fiskeflotta och dammsuger världshaven

Kinas fiskeflotta omfattar hundratusentals fartyg, en del opererar så avlägset som i Argentina och Chile. Flottan, som är världens största drivs främst med statliga subventioner. De kinesiska fartygen rör sig ofta i konvojer, ibland med beväpnade säkerhetsvakter, och uppträder aggressivt mot andra fiskefartyg som de upplever som konkurrenter. Det kinesiska rovfisket hotar ekosystem, driver upp osund konkurrens och äventyrar internationella relationer.Frilansjournalisten Ian Urbina har granskat det kinesiska rovfisket.

Ett kinesiskt fartyg specialiserat på att fånga bläckfisk ligger för ankar intill den sydkoreanska ön Ulleungdo.
26.12.2020 08:30 UPPDATERAD 26.12.2020 15:24
Platsen är en fiskehamn i Sydkorea, tidpunkten maj 2019.
Kaptenen är en kortvuxen och senig man i 70-årsåldern med djupt liggande ögon och väderbiten hy som hos en elefant. Strax innan vi ska kasta loss meddelar besättningen att den vägrar åka. Besättningsmännen säger att de är rädda för att kopplas ihop med medierapportering i anslutning till Nordkorea och för att komma för nära kinesiska fiskefartyg.
Kaptenen säger att vi kan åka ändå, om han får sin styrman med sig, men båten kommer att vara svårmanövrerad och smutsigare än vanligt. Och vi måste lova hjälpa honom vid behov.

ANDRA LÄSER