Institutet för hälsa och välfärd: 392 nya smittfall

Totalt 58 064 fall av sjukdomen covid-19 har hittills bekräftats i Finland, uppger Institutet för hälsa och välfärd.

Institutet för hälsa och välfärd rapporterade om 392 nya fall av coronaviruset på måndagen. Det innebär att sammanlagt 58 064 personer i Finland har testat positivt sedan epidemins start. Merparten, 126 av fallen, finns i Helsingfors.
Fram till måndagen handlade totalt 1 235 av alla bekräftade fall om muterade virusvarianter.

Dystert rekord i Helsingfors

På lördagen konstaterades 274 nya fall av covid-19 i Helsingfors, vilket enligt staden är den högsta siffran under pandemin – med råge.
Tidigare hade 202 fall konstaterats under samma dag, men under lördagen överskreds det mörka rekordet, uppger staden i ett pressutskick.
Just nu har Helsingfors 253,9 fall per 100 000 invånare de senaste 14 dagarna. Det är strax lägre än Åland, som för tillfället har landets kraftigaste smittspridning.
Av landets totalt knappt 58 000 fall av covid-19 har nästan 17 000 bekräftats bland Helsingforsbor. En stad som har omkring 10 procent av landets invånare står alltså för runt 30 procent av coronafallen.

Över 200 på sjukhus

På sjukhus runtom i landet vårdas 239 coronapatienter. Av dem behöver 39 intensivvård.
Incidensen, det vill säga antalet smittfall per 100 000 invånare under de senaste 14 dygnen, är i hela landet 128. I Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt är den 151,6 och i Vasa sjukvårdsdistrikt 124,4.
Hittills har 623 000 doser coronavaccin levererats till Finland.
Under måndagen informerade institutet att det inte längre meddelar antalet personer som fått coronavaccinet. I stället anges hur hög andel av befolkningen som vaccinerats.
I nuläget har omkring 6,7 procent av befolkningen fått den första dosen av vaccinet. 1,5 procent har fått också den andra dosen. I Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt är andelen personer som fått den första vaccindosen 5,8 procent. I Vasa sjukvårdsdistrikt är andelen 7,8 procent och i Egentliga Finlands 7,5 procent.

Så här rapporteras coronasiffrorna

Institutet för hälsa och välfärd rapporterar dagligen utifrån uppgifter som införts i registret över smittsamma sjukdomar.
I många sjukvårdsdistrikt rapporteras det antal positiva laboratorieresultat som finns på morgonen – siffrorna är alltså inte jämförbara med institutets.
Enligt institutet kan systemet på grund av dataöverföringen leda till en viss fördröjning i rapporteringen.
Sjukvårdsdistrikten meddelar själva om antalet dödsfall och hur många som behöver sjukvård.

ANDRA LÄSER