Gasum redo för ryskt gasstopp

Skiljeförfarande är gasbolaget Gasums svar på ryska Gazproms krav på att få betalt för sin naturgas i rubel. På Gasum är man beredd på att gasleveranserna från Ryssland kan upphöra, men har ingen närmare uppfattning om när det eventuellt sker.

Genom Balticconnector strömmar gas mellan Ingå och Paldiski i Estland. Gasum hoppas kunna förse sina kunder med gas via ledningen i sommar om de ryska gasleveranserna upphör.
17.05.2022 14:13 UPPDATERAD 17.05.2022 14:14
Före fredagen hade Gasum lovat besked om hur man ställer sig till ryska Gazproms krav på betalning i rubel för fortsatta naturgasleveranser. På tisdagen kom beskedet, Gasum inleder ett skiljeförfarande avseende sitt kontrakt med Gazprom.
Det är inte bara rubelkravet parterna är oeniga om, det är helheten kring anskaffningen av gas från Ryssland som nu skaver. Sedan i fjol höstas har Gasum och Gazprom förhandlat om ett nytt avtal för naturgasleveranserna och enligt ett pressmeddelande från Gasum är företagen oense om även andra krav som framställts med avtalet som utgångspunkt.
"I det här läget såg Gasum ingen annan möjlighet än att föra inköpsavtalet till skiljeförfarande. Vi kommer i den här krävande situationen att göra allt vi kan för att förse våra finska kunder med den energi de behöver", säger Gasums vd Mika Wiljanen i pressmeddelandet.
Skiljeförfarandet erbjuder ingen snabb lösning i en konfliktsituation utan kan dra ut både månader och år på tiden.
Gasum räknar nu med att risken har vuxit för att naturgasleveranserna från Ryssland upphör. När det i så fall sker och om det sker över en natt eller om man på förhand får ett meddelande om när det händer kan Gasum inte uppge.

Nya terminaler i höst

Gasbolaget har hur som helst förberett sig på att Gazprom slutar leverera gas och räknar med att under sommaren kunna förse merparten av sina kunder med gas vid gasledningen från Estland, Baticconnector. Gasum skriver ändå i sitt pressmeddelande att begränsningar i överföringskapaciteten kan innebära en utmaning.
Estland och de övriga baltiska länderna använder mycket gas för uppvärmning, men det behovet minskar betydligt under sommaren. Det betyder att det finns mera gas tillgänglig nu än under vintermånaderna.
En ny terminal för flytande naturgas, LNG, blir klar för kommersiell användning i Fredrikshamn i höst och Gasum hoppas då kunna importera gas även den vägen.
Finland och Estland har också kommit överens om att tillsammans hyra in en flytande terminal för LNG som om allt går enligt planerna placeras antingen i Paldiski vid den estniska kusten eller någonstans i södra Finland i höst.
Förhandlingarna om den flytande terminalen pågår och ledningsbolaget Gasgrid som står för infrastrukturen i Finland hoppas kunna komma med konkreta besked i frågan de närmaste veckorna.
Efter att terminalens placering och infrastrukturen kring den klarlagts kan de olika aktörerna på gasmarknaden såsom till exempel Gasum reservera importkapacitet i den.

ANDRA LÄSER