Barnen och "morsa-nätverk" binder starka band och trotsar olikheterna mellan Jenni Klippa och Nina Österholm

Det var barnen som förde dem samman och skapade klistret mellan Jenni Klippa och Nina Österholm. I dag står deras vänskap på egna ben och klarar av att överbrygga deras olika grundsyn på livet och tron. Det handlar om respekt.

– Bara du inte försöker frälsa mig! Jenni Klippa (t.h) är agnostiker och Nina Österholm tror på Gud. Deras livssyner krockar inte eftersom de ger varandra mycket plats.

Väldigt många föräldrar känner igen sig i beskrivningen av hur småbarnstiden och föräldraledigheten gör att man lätt blir isolerad och ganska ensam. Men många vittnar också om nya vänskaper som knutits med människor man aldrig annars stött på i sitt liv. Vid sandlådekanten, på daghemsgården, bland föräldrarna i klassen har nya vänskapsband kunnat knytas och många av dem förblir oväntat starka. Även om man tänker väldigt olika också om alldeles grundläggande saker. Eller baserar sitt tänk utifrån helt olika parametrar.

ANDRA LÄSER