Tredje budet i städkonflikt – blir det ny strejk på torsdag?

Riksförlikningsmannen har gett ett tredje medlingsbud i konflikten inom fastighetsservicebranschen. Godkänner inte parterna budet bryter en ny städstrejk ut på torsdag.

Onsdag förmiddag ska parterna i städkonflikten ge sitt svar på riksförlikningsmannens bud.
Anna Svartströmanna.svartstrom@hbl.fi
28.03.2023 19:28
Klockan 11 på onsdagsförmiddagen ska parterna i konflikten som berör fastighetsservicebranschen ge sitt svar till riksförlikningsmannen: Godkänner de budet som riksförlikningsmannen gav på tisdagskvällen?
Det handlar om det tredje budet i arbetsmarknadskonflikten. Parter är servicefacket Pam och fastighetsarbetsgivarna Kita.
Arbetstagarsidan har redan genomfört två strejker och en tredje städstrejk hotar bryta ut på torsdag om inte enighet om kollektivavtalet nås.
Den strejken berör i så fall ungefär 27 000 anställda i arton företag, enligt Pam.

ANDRA LÄSER