Från doktorsvärjor till klädkod ett och två - promotionen vid Helsingfors universitet speglar både traditioner och tidsanda

Promotionsfirandet vid Helsingfors universitet har 380 år gamla anor, samtidigt som den varje gång ska spegla sin samtid. Det kan innebära allt från vegansk mat till att tala om klädkod ett och två. En värdig men rolig fest, säger projektchefen Kristina Ranki.

Mannerheim förekommer i flera sammanhang på utställningen Jubel med tradition i Nationalbiblioteket - kurator Kristina Ranki visar den dräkt han bar vid promotionen 1919, då han utnämndes till hedersdoktor. 
Tove Djupsjöbackatove.djupsjobacka@hbl.fi
18.03.2023 06:43
– Promotionen är ett estetiskt megakonstverk. Flera hundra människor klädda i svart och vitt rör sig på sina givna platser. Men en tradition kan överleva endast om den uppdateras för att passa dem som befolkar universitetet just nu, säger historikern Kristina Ranki.
380 år har förflutit sedan den första akademiska promotionen i Finland. Men orsaken till att man firar stort i år är att det är hundrade gången filosofiska fakulteten ordnar promotion.
Kristina Ranki är projektchef för Promotionens jubelår vid Helsingfors universitet och kurator för utställningen Jubel med tradition, som öppnar på Nationalbiblioteket i mars. 

ANDRA LÄSER