25 år av snapshots

Analoga misstag utgör en del av Sanne Katainens bildspråk: Namnlös (alptrip). Bild: Milla Talassalo

Sanne Katainens fotoutställning består till stor del av analoga snapshots. Tidpunkten är intressant: flera av filmerans “misstag” har numera förvandlats till estetiska verktyg.

Sanne Katainens Peace Dance är en anomali bland de helsingforsiska galleriernas tunnsådda fotoutställningar. Den är inte sammansvetsad av ett noga definierat koncept och inte heller dokume...