Tre bekräftade fall av muterat coronavirus i Finland – "Osannolikt att vaccin inte biter på mutation"

Hittills har man bekräftat tre fall av muterat coronavirus i Finland. I två av fallen är det fråga om den brittiska varianten och i det tredje om sydafrikanska.

Sex personer från jour- och intensivvårdsavdelningar vid Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HUS var först ut i Finland med att få vaccin mot corona på söndagen.
28.12.2020 15:10 UPPDATERAD 28.12.2020 19:48
Huslab och Helsingfors universitets virologiska laboratorium har bekräftat tre fall av muterat coronavirus i Finland, meddelar Institutet för hälsa och välfärd samt Social- och hälsovårdsministeriet. Alla tre smittade personer har återvänt till Finland från utlandet mellan den 18 och 19 december.
Två av de smittade har fått mutationen som spridits i Storbritannien och en den som spridits i Sydafrika. Alla tre mår bra och har vårdats så att de varit isolerade från andra patienter.
Personer som eventuellt utsatts för smitta har remitterats till provtagning och placerats i karantän. Personerna i fråga bor i Södra Finland. Totalt har 76 personer testats med anledning av de nya fallen. Av dessa har kring 50 analyserats hittills.
Transport- och kommunikationsverket Traficom stoppade passagerarflygen från Storbritannien för två veckor den 20 december, enligt Institutet för hälsa och välfärds rekommendation. Förutom i Storbritannien och Sydafrika har muterat coronavirus påträffats i flera andra länder som Sverige, Jordanien, Japan, Kanada och Sydkorea.
Läs också: Fem frågor och svar: Det här vet vi nu om brittiska virusmutationen
Transport- och kommunikationsverket Traficom <a href="https://www.hbl.fi/artikel/passagerarflygen-fran-storbritannien-till-finland-stoppas/">stoppade passagerarflygen från Storbritannien</a> för två veckor den 20 december, enligt Institutet för hälsa och välfärds rekommendation.

Första fallet i Kymmenedalen

En person i Kymmenedalen har bekräftats bära på den brittiska, mer smittsamma virusmutationen. Risto Pietikäinen, infektionsöverläkare vid samkommunen för sjukvårds- och socialtjänster i Kymmenedalen (Kymsote), säger att den muterade varianten kom till Kymmenedalen i samband med att en finländare återvände hem från Storbritannien.
– Personen gjorde precis som rekommenderats, alltså testade sig på flygplatsen. Då testet visade positivt kollades det ytterligare upp om det var frågan om den muterade varianten, och det visade sig vara så, säger Pietikäinen.
För tillfället arbetar man inom samkommunen med att kartlägga alla personer som möjligtvis kan bära på den muterade virusvarianten. Personen i fråga är isolerad och närkretsen är satt i karantän.
– På så vis tror jag inte att den muterade varianten borde kunna sprida sig utanför personens närkrets.
Läs också: Finland gör få dna-analyser jämfört med Storbritannien – mutationen kan finnas hos oss redan nu

Coronatesta genast på flygplatsen

Pietikäinen säger att den muterade varianten ännu är mycket obekant även för sakkunniga. Enligt en del uppgifter tros varianten vara upp till 70 procent mer smittsam än den virusvariant som hittills rört sig i Finland.
– En del sakkunniga håller med om den uppgiften, medan andra är tveksamma till det. Forskning bedrivs hela tiden för att bekräfta mer detaljer kring mutationen, säger Pietikäinen.
Han understryker vikten av att alla som anländer från Storbritannien bör följa myndigheternas rekommendation om att först coronatesta sig en gång genast på flygplatsen i Finland även om de inte har några symtom och sedan ytterligare en gång efter 3 dagar.
Kouvolan Sanomat var först med nyheten om det bekräftade virusfallet.

Vaccinet sägs bita på mutationen

De nyligen utvecklade vaccinen mot den ursprungliga formen tros fungera även på de muterade formerna.
– Det finns inga officiella uppgifter ännu, men det vore mycket märkligt om vaccinet inte skulle fungera, säger Matti Sällberg, professor och vaccinforskare vid institutionen för laboratoriemedicin på Karolinska institutet i Sverige.
Det krävs större förändringar i virusets arvsmassa för att det ska uppstå en så kallad escape-variant som inte hindras av vaccinet, säger han.
– Ett vaccin får vårt immunförsvar att bilda mängder av olika antikroppar och t-celler som reagerar mot många olika delar av viruset.
Även om mutationen påverkar vissa antikroppar mot coronaviruset betyder det inte att hela immunförsvaret slås ut.
– Om vi har 50 olika antikroppar som känner igen viruset, kan det vara någon enstaka antikropp som fungerar lite sämre.
Läs också: Ny variant av coronaviruset skapar oro men ger värdefull information

Sprids lättare

Det är oroande att mutationen som spridits från Storbritannien tycks vara mer smittsam än tidigare varianter. Men ännu vet vi väldigt lite om vilka egenskaper hos viruset som mutationen påverkar, framhåller Sällberg.
– Man kan göra försök i laboratorier och få en fingervisning hur det fungerar. Vi kommer att få se hur viruset sprids i världen, om det kommer att ta över eller om det bara är en av många varianter som redan cirkulerar.
Att virus muterar och försöker undvika vårt immunförsvar hör till dess natur. Men ofta innebär mutationer snarare en nackdel för viruset, som gör det svårare för viruset att föröka sig eller att binda sig till receptorerna i våra celler.
– Ett virus har därför begränsad förmåga att förändra sig på ett sätt som gör att det fortfarande fungerar. Det är därför osannolikt att viruset kan undvika immunförsvaret utan att genomgå större förändringar.

Vaccin kan korrigeras

Däremot har tidigare coronamutationer visat sig ha inverkan på enskilda så kallade monoklonala antikroppar, som vissa mediciner bygger på för att blockera viruset och lindra sjukdomsförloppet. Ett sådant exempel är den antikroppscocktail som USA:s president Donald Trump fick efter det att han smittats med coronaviruset.
– Man har sett att en av den här cocktailens tre monoklonala antikroppar fungerade sämre mot en muterad variant av viruset. Men de två andra antikropparna fungerar fortfarande utmärkt, säger Matti Sällberg.
Om coronaviruset mot förmodan muterar sig på ett sätt som gör vaccinet verkningslöst kan det gå fort att korrigera vaccinet, säger han. Åtminstone i teorin.
– Man kan göra mindre förändringar på ett par dagar. Det är fördelen med de nya genetiska vaccinen. Sedan måste man givetvis producera det i stor skala och testa det, vilket tar tid.

ANDRA LÄSER