Putin flexar försvarsmusklerna och bjuder på påkostad parad – trots corona

Vladimir Putin har firat segern i andra världskriget med pompa, ståt och patriotism. Den påkostade militärparaden beskrivs som en uppvisning i Rysslands militära styrka, i syfte att lyfta presidentens sjunkande popularitet.

President Vladimir Putin under militärparaden på Röda torget.
24.06.2020 08:29 UPPDATERAD 24.06.2020 17:06
14 000 soldater, 200 stridsvagnar, raketartilleri och luftvärnssystem. Trots en pågående pandemi slog Vladimir Putin på stort under onsdagens firande av 75-årsjubileet av Sovjetunionens seger i andra världskriget.
– Det är omöjligt att föreställa sig hur världen hade sett ut om inte Röda armén hade kommit till dess försvar, sade Vladimir Putin i ett tal till de tusentals soldater som medverkade i paraden i Moskva.
För presidenten är firandet en del i det ryska nationsbyggandet, enligt Gudrun Persson, Rysslandsexpert och forskningsledare på Totalförsvarets forskningsinstitut i Sverige.
– Under hans 20 år vid makten har segerdagen blivit allt viktigare som en stomme i den ryska federationens identitet, säger hon.
Ryska soldater marscherar mot Röda torget i Moskva under segerdagsparaden, som i år firar 75-årsjubileet av Nazitysklands kapitulation.

Motvind för Putin

Paraden på Röda torget skulle traditionsenligt ha ägt rum den 9 maj, men sköts upp på grund av virusläget. Omkring 20 städer valde att ställa in årets firande och Moskvas borgmästare Sergej Sobjanin uppmanade invånarna att stanna hemma och se paraden på tv.
Putins popularitet har stadigt dalat sedan 2018 och förvärrats ytterligare på grund av coronakrisen och sjunkande oljepriser. Ivern att hålla paraden mitt under en brinnande pandemi ska ses i ljuset av Putins fallande opinionssiffror, menar Persson.
– Man ville ha den nu. Det är ett sätt att stärka Putins stöd och visa att han är aktiv, att han gör någonting och att det är dags att sluta upp kring presidenten i den här svåra tiden. Hade man väntat till hösten eller vintern är risken att hans siffror skulle sjunka ännu mer.
Inga deltagare behöver bära skyddsmasker under paraden, trots Rysslands höga coronastatistik med fler än 8 000 döda och runt 600 000 bekräftade fall.

Isolerat veteraner

Men frågan är om patriotiska uppvisningar är vad det ryska folket behöver just nu.
– Den starka patriotiska andan och aggressiva utrikespolitiken har tidigare fått väldigt mycket stöd bland befolkningen. Men med corona har ekonomin stannat av och de flesta ryska hushåll har inga reserver så det börjar märkas rejält nu, säger Persson.
– Tidigare i år visade opinionsundersökningar att man är lite trötta på den aggressiva utrikespolitiken, att man vill ha satsningar på utbildning och omsorg.
Putins beslut att hålla jätteparaden under pandemin har på vissa håll mötts av skepsis och oro för att folksamlingarna skulle förvandlas till smittohärdar. Traditionellt innebär firandet att överlevande krigsveteraner samlas och hedras och flera städer har angett just hänsyn till deras hälsa som skäl att ställa in.
Presidenten valde i stället att isolera 80 veteraner i sanatorier och pensionat inför paraden. Krigshjältarna behövde inte heller bära skyddsmask på Röda torget, men däremot praktisera social distansering.
En opinionsundersökning av Rysslands statliga opinionscentrum visade nyligen att 95 procent av befolkningen ser segerdagen 1945 som den viktigaste händelsen under 1900-talet.

Kommande val

Militäruppvisningen anordnades dagen innan Ryssland inleder sin "allryska" omröstning om ett konstitutionellt reformpaket. Mellan den 25 juni och 1 juli går ryssarna till val om bland annat den grundlagsändring som kan ge Putin möjlighet att sitta kvar vid makten till år 2036, något som presidenten sagt sig "inte utesluta".
– Vi måste arbeta, inte leta efter efterträdare, sade han nyligen i en intervju med statlig tv.
Att den pampiga paraden hölls just på onsdagen är ingen slump – den 24 juni var dagen då den första segerparaden på Röda torget hölls efter krigsslutet 1945. Likaså är startdagen för omröstningen av allt att döma väl utvald, säger Persson.
– Som jag ser det är det helt uppenbart att Putin har velat synkronisera valet med paraden, folksamlingarna och den patriotiska andan.

Segerdagen i Ryssland

Den 9 maj högtidlighålls Nazitysklands kapitulation och slutet på andra världskriget årligen genom stora militärparader på flera håll i Ryssland. Den största paraden hålls på Röda torget i Moskva.
Segerdagen infaller den 8 maj i många andra länder, men då det i Sovjetunionen redan hunnit bli den 9 maj när kapitulationen trädde i kraft så firar ryssarna den dagen.
9 maj ses som en av landets viktigaste dagar och är en nationell helgdag. Det är också en dag då överlevande krigsveteraner samlas och hedras.
Under senare år har 9 maj-firandet kommit att bli allt mer nationalistiskt färgat och paraden ses av många som ett ryskt styrkeprov.
Mellan 25 och 30 miljoner sovjetiska medborgare – de flesta civila – miste livet under kriget, som i Ryssland kallas det stora fosterländska kriget. Kriget började den 22 juni 1941, då Tyskland invaderade Sovjetunionen genom operation Barbarossa.

ANDRA LÄSER