Härvan kring de nymanska stiftelserna nystas upp i rätten — här är nyckelfrågorna

Var går gränsen mellan skälig och oskälig fakturering? Det är en av de centrala frågorna tingsrätten ska ta ställning till när rättsfallet kring de nymanska stiftelserna närmar sig ett avgörande.

Åklagarsidan anser att arvodena som fakturerats inom den invecklade nymanska stiftelsehärvan varit orimligt höga. Försvaret bestrider alla anklagelser.
Härvan kring de nymanska stiftelserna är på målrakan i tingsrätten. I processen står stiftelsernas tidigare tremannastyrelse åtalad för grova bokföringsbrott.
ANDRA LÄSER