Sanna Marin står fast vid sina ord: "Också politiker har rätt att träffa vänner och ha roligt på lediga dagar"

– Jag har inte hört någon sådan tolkning att statsministerns lediga dagar alltid skulle likställas med att ha regelrätt semester. Vi har ett system för ställföreträdare också när det inte är semestrar, säger statsministern på fredagen, då hon får fler frågor kring en festhelg i början av augusti då hon formellt var i tjänst.

Statsminister Sanna Marin mötte medierna på fredagseftermiddagen.
Sylvia Bjonsylvia.bjon@hbl.fi
19.08.2022 16:08 UPPDATERAD 19.08.2022 19:38
Statsminister Sanna Marin (SDP) står fast vid sina ord om att hon vill att även beslutsfattare ska kunna festa, sjunga och dansa på lediga kvällar. 
Hon svarade på fler frågor på fredagen, bland annat kring hennes beredskap, eftersom hon var i tjänst den helg i början av augusti då hon varit på de fester som det spridits videomaterial från.
Sanna Marin svarar tålmodigt men avmätt på frågorna, och står fast vid sina ord. Hon ser besviken ut särskilt då det är tal om påstådda droger, och säger att hon aldrig har använt sådana.
Hon är också besviken över att videor som hon säger var avsedda för privat bruk har spridits. 

"Allvarliga anklagelser"

– Jag vill till en början säga att det förekommit allvarliga anklagelser om droger. Även om jag anser att anklagelserna är orimliga, har jag för mitt eget rättsskydd gjort ett drogtest, och resultatet av det kommer om ungefär en vecka, säger Sanna Marin.
Marin kommenterade också uppgifterna om att hon inte var på semester under det veckoslut i början av augusti då hon var på de fester som förevigats på video. Marin ska ha festat in på morgontimmarna, först i privata hem, sedan ute på nattklubb. 
Skillnaden är att statsministern under officiella semesterdagar har en vikarie bland de andra ministrarna. Nu var hon formellt i tjänst. Marin har själv sagt att hon i sådana fall är tillgänglig som statsminister dygnet runt.
Marin får frågan om vad som hade hänt ifall hon behövts i tjänst. Hon svarar att alla de möten där beslut ska fattas hittills varit sådana där statsrådet känt till tidpunkten i förväg. Den här helgen fanns inget inprickat.
– Alla tillfällen där det fattas beslut sammankallas i förväg, för att se till att alla är tillgängliga. Jag kan inte minnas en enda gång – ens under coronapandemin – då vi skulle ha sammankallats så snabbt, eller mitt i natten, att vi inte hade känt till det. Och jag är alltid nåbar.
Sanna Marin säger att utgångspunkten är att hon är tillgänglig hela tiden då hon är på jobb, och vid behov också under semestern.
– Jag har inte speciellt mycket semester. Jag har oanvända semesterdagar inne. Men utöver det har jag också lediga dagar, säger Marin och tillägger senare att hon inte har påträffat någon sådan tolkning att statsministern inte skulle kunna vara ledig om hon inte har formell semester.
– Jag har inte hört någon sådan tolkning att statsministerns lediga dagar alltid skulle förutsätta att det är regelrätt semester. Vi har system för ställföreträde också när det inte är semestrar, säger Marin.
I statsrådet finns en vice statsminister.

"Makten i folkets händer"

Marin får några frågor om huruvida hon reflekterat över de medborgare som tyckt att det inte ger ett bra intryck, eller över alkoholbruk i egenskap av offentlig person. Liknande frågor har ställts till bland annat idrottare i olika sammanhang då den offentliga bilden av festande har debatterats.
Sanna Marin reflekterar inte direkt över det, men säger till HBL att det i sista hand är varje medborgare som får göra en bedömning, och att makten är i folkets händer då de röstar i val. 
– Jag hoppas att det år 2022 ska vara accepterat att även beslutsfattare dansar, sjunger och är på fest. Jag har inte önskat att några bilder ska spridas, men det är upp till väljarna vad man anser om det.
Marin säger att den massiva nyhetsrapporteringen "ger en vinklad bild av hur mycket tid jag använder för det här. Jag använder mest tid för arbete" säger hon.
– Mitt alkoholbruk är måttligt på ett övergripande plan. Bland annat för att jag – ja, tro det eller ej – under största delen av året har väldigt mycket jobb. Det finns gånger då jag har jag festat och varit berusad, men jag har alltid gått på egna ben och inte lidit av baksmälla, säger Sanna Marin, som klassar ett par av de frågor hon får som "osakliga" och "orimliga", bland annat en fråga som spekulerar i om hon stapplat hem.
– Jag har stått på mina ben och vaknat i god tid följande morgon.
Marin tilläger att augusti månad är en tid då det ännu är lugnare strax innan riksdagen återupptar arbetet.
– Om det funnits minsta lilla indikation på att jag skulle ha behövts för ett möte eller för beslutsfattande vid statsrådet så skulle jag ju inte ha gått ut. Någon sådan indikation fanns det inte.

ANDRA LÄSER