Novias styrelseordförande Bergh säger att en fusion med Arcada inte finns på agendan

Kaj-Gustaf Bergh tycker att det finns viktigare saker att diskutera än en potentiell fusion av de finlandssvenska yrkeshögskolorna.

Kaj-Gustaf Bergh anser att det nu måste avgöras om det ska finnas heltäckande utbildning på svenska i Finland om tio tjugo år.
Arcadas tidigare styrelseordförande Stig Gustavson gick nyligen ut i HBL och varnade för en SFP-ledd kupp mot Arcada som strävar efter att besätta högskolans styrelse med fusionsvänliga medlemmar – och i förlängningen få till stånd en fusion med Novia.

ANDRA LÄSER