Upp till 32 000 kryssningsresenärers toalettavfall kan smutsa ned Östersjön

Trots nya folkrättsliga förbud är det många utländska kryssningsfartyg som väljer att spola ut toalettavfallet i Östersjön. Juridiska kryphål och långa övergångstider bäddar för utsläppen.

Gamla kryssningsfartyg får fortfarande släppa ut sitt toalettavfall i Östersjön. Övergångsperioden löper ut 2021.
Den internationella sjöfartsorganisationen IMO förbjöd från och med juni i år dumpningen av avloppsvatten från kryssningsfartyg i Östersjön. Beslutet gäller endast nya kryssningsfartyg medan de fartyg som har varit i trafik sedan tidigare får fortsätta släppa ut sitt toalettavfall i Östersjön till juni 2021. För fartyg som går i direkt trafik från världshaven till S:t Petersburg träder förbudet i kraft först 2023.

ANDRA LÄSER