Lovisa gymnasium flyttar till Kuggom fram till sommarlovet

Lovisa gymnasium stängs efter att ett tiotal elever uppvisat symtom på inomhusluften. Resten av gymnasiets vårtermin kommer att äga rum på Traditionscentret Kuggom. Inför flytten gäller distansstudier.

EVAKUERADE. Lasse Ovaska och Linus Willner är två av de elever som fortsätter gymnasiestudierna i Kuggom.
Det är tyst, stilla och ganska tomt på gymnasiet på tisdagseftermiddagen. En grupp städare putsar golvet på första våningen. En av dem, Pavla Färlin, konstaterar genast att luften är bättre nu.
– Men här på första våningen var aldrig riktigt dålig. Det är på de övre våningarna som det var riktigt illa.
Linus Willner och Lasse Ovaska är två av de omkring åttio gymnasieelever i Lovisa som fått sin skolgång störd av luftproblemen i skolan. Ingendera av de två förstaklassarna har ändå själva märkt några symtom. Däremot såg Willner hur allvarligt det var på måndagen när tio personer åkte hem och skolan stängdes.
– Jag hjälpte en person att sätta sig när den blev svag. Tydligen är det ändå något värre med inomhusluften.

Längre skolväg

De senaste dagarna har en arbetsgrupp försökt hitta alternativa utrymmen för gymnasiets studerande. Till sist slog man fast att det blir Traditionscentret Kuggom där eleverna börjar studera från den 29 mars. Till dess är det distansstudier som gäller, vilket betyder att eleverna får sina uppgifter via webben. Kuggom passar Willner.
– Själv får jag skjuts av min pappa, och Kuggom är på vägen.
Annat är det för Lasse Ovaska som bor i centrum.
– Distansstudierna är svåra eftersom man inte får hjälp så lätt. Och att studera på Kuggom betyder att jag får ta mig dit på något vis.
Rektor Anders Nordström, som råkar befinna sig i byggnaden, säger ändå att man kommer att ordna med busstransport.
– Det går att komma hit normalt till halv nio. Då åker en buss till Kuggom.
Diskussionen på skolan har varit en blandning av konfundering och glädje över att man tar luftproblemen på allvar. Willner säger att han och de andra som inte märkt något undrar varför man tar så här drastiska och snabba beslut om stängningen.
– Men samtidigt funderar man att det måste ha varit ett verkligt problem. De som haft svårt att andas är glada över att man gör något.
– Själva stängningen kom som en överraskning för mig eftersom jag inte kände av något, säger Ovaska.
Då kroknade den första kvart över åtta. Tio minuter senare kom nästa som hostade så att lungorna tänkte komma ut.

Stora problem

Skolhälsovårdare Camilla Jordman har sett hur problemen växt fram på bägge skolor. På gymnasiet har det handlat om allt från astmaanfall till problem i övre luftvägarna där det sticker och svider. Andra har haft svårt att andas. Hon räknar med att omkring tjugofem elever uppvisat symtom de senaste månaderna.
– Vissa har fått riktigt kraftig astma, men de flesta har haft svagare symtom som huvudvärk, trötthet och rinnande ögon.
Det var förra veckans tisdag som de första stora problemen började uppstå. Jordman säger att hon hade en kö ut till gården med ett tjugotal elever som upplevde problem. Nästa dag lugnade det ner sig, varefter skolan var stängd i två dagar. På måndagen började eleverna strömma till hälsovårdaren igen.
– Då kroknade den första kvart över åtta. Tio minuter senare kom nästa som hostade så att lungorna tänkte komma ut. Andra klagade på att det var tungt att andas och att det sticker i halsen och att det kändes som sand i mun och hals.

Verkliga symtom

Skolorna evakueras

Tidigare har tolv årskurser vid högstadiet tillfälligt flyttats till Generalshagens skola, Harjurinteen koulu, medborgarinstitutet och Amisto. Dessa specialarrangemang är i kraft ännu denna vecka.
På torsdag, den 24 mars, fattar man beslut om vårterminens specialarrangemang för högstadiet.
Lovisa Gymnasium flyttar till Traditionscentret Kuggom. Eleverna får undervisning där från den 29 mars. Det berör omkring åttio elever.
Att det är verkliga symtom råder det inget tvivel om, menar Jordman. Hon ser det som ett så stort problem att det inte finns någon annan förklaring än att luftproblemen är verkliga och allvarliga.
Med det sagt har händelserna på gymnasiet lett till en del överdrivna rykten, som att folk kollapsat och behövt hjälp att ta sig till hälsovårdscentralen eller hem. Det stämmer bara i några fall.
– Jag körde själv en person till hälsocentralen på måndagsmorgonen.
På högstadiet har inomhusluftproblemen pågått en längre tid. Den första stora vågen med drabbade elever kom kring påsken för ett år sedan. Då justerade man ventilationen och situationen normaliserades, för att förvärras nu igen. De senaste månaderna har Jordman statistikfört över åttio elever som uppvisat symtom.
– Ett tiotal har rejäla symtom med astmaanfall där luftrören krampar. Det är helt klart att det är kopplat till byggnaden eftersom symtomen gå över ett par timmar efter att de kommer hem.

ANDRA LÄSER