Papperslös – på vårt ansvar

De är ca 3 000, de är utan resedokument, de svävar i ett tomrum, en del av dem på det sjunde året. De papperslösa faller emellan regelverken, men de här och därmed på vårt ansvar. Är vi politiskt redo att ge dem en chans?

Papperslösa kan i värsta fall bli offer för cyniska utnyttjare av billig – gratis – arbetskraft och kan inte hävda sin rätt.
Man uppskattar att det i Finland finns cirka 3 000 personer som inte har fått asyl och som saknar resedokument.