Konsumentförbundet: Alla kommuner borde bevilja sociala krediter – bara en bråkdel gör det

Endast 30 kommuner beviljar i dag sociala krediter.

Enligt Konsumentförbundet skulle en förbättrad social kreditgivning förebygga överskuldsättning.
Konsumentförbundet kräver att alla kommuner ska bevilja sociala krediter till mindre bemedlade kommuninvånare.
Mindre bemedlade familjer kan ansöka om lån av hemkommunen om banken förvägrar familjen krediter på grund av alltför låga inkomster och tillgångar. Enligt den nuvarande lagstiftningen är det frivilligt för kommunerna att bevilja sociala krediter.
"Det måste gå att ansöka om sociala krediter i alla kommuner. Låneprocessen ska därtill vara snabb så att den svarar på ett akut behov och är ett alternativ till snabbkrediter", säger generalsekreterare Juha Beurling-Pomoell i ett pressmeddelande.
Endast 30 kommuner beviljar i dag sociala krediter. Enligt Konsumentförbundet försätter det här finländarna i en ojämlik situation eftersom boningsorten avgör om man kan ansöka om sociala krediter eller inte.
Konsumentförbundet publicerade sina mål inför kommunalvalet på lördagen. Utöver sociala krediter lyfter förbundet fram bland annat mathjälpen, avfallshanteringen, tillgången till förmånligt boende, kollektivtrafiken och digitala tjänster i valprogrammet.
ANDRA LÄSER