Varje barn har rätt till en trygg skolväg – Sanna Marin: “Att barn självständigt kan röra sig i trafiken är en viktig medborgarskicklighet”

Inget barn och ingen ungdom har avlidit i en olycka vid ett övergångsställe under de senaste tre åren, men ännu krävs åtgärder för att övergångsstället ska upplevas som helt säkert.

Trafikskyddet ordnade ett informationsmöte för en säker skolväg. Från vänster: Dennis Pasterstein, överkommissarie och chef för polisens trafiksäkerhetscentral; Anna-Liisa Tarvainen, vd för Trafikskyddet; Sanna Marin trafik- och kommunikationsminister och Heikki Kallio, polisinspektör.
Sofie Fogde/SPT
07.08.2019 18:21
Vandabon Uolevi Markkanen, 6 år, är ett av de tusentals barn som ska börja skolan i höst och också börja röra sig friare längs vägen. Han och Sibbobon Matilda Maasalo, 9 år, är båda införstådda med trafikens regler. Maasalo ska börja i trean och tar sig med buss till skolan.
– Det är viktigt att stanna vid övergångsstället och både titta och lyssna efter bilar, säger hon.
Maasalo säger att hon ibland har upplevt obehagliga situationer vid övergångsstället.
– Ibland närmar sig bilarna i väldigt hög hastighet.

Skolvägen en stor del av vardagen

– Känslan av säkerhet föds i vardagen. Skolvägen är en stor del av den och därför är det viktigt att barn får tillräcklig kunskap i trafiksäkerhet redan i tidig ålder, sade trafik- och kommunikationsminister Sanna Marin (SDP) på onsdagen på Trafikskyddets infotillfälle vid Barnens trafikstad i Helsingfors.
Trafik- och kommunikationsminister Sanna Marin började sitt tal med att läsa upp en dikt som behandlade de aktuella temana: barn och trafiksäkerhet.
Enligt Marin är barnens säkerhet en hjärtefråga för alla föräldrar och varje barn har rätt till en trygg skolväg.
– Barnen ges mer ansvar i och med skolstarten, men de behöver också stöd av vuxna. Man ska inte lära barn att undvika trafiken, utan i stället guida dem i hur man rör sig säkert. Därför är det så viktigt att föräldrar och andra vuxna föregår med gott exempel, säger Marin.

Övergångsstället – en fara

I regeringsprogrammet berörs trafiksäkerheten i ett flertal punkter och Marin säger att utvecklingen av trafiksäkerheten är en viktig del av Kommunikationsministeriets arbete. Marin säger också att säkerheten kring övergångsställen har blivit bättre, men de senaste åren har utvecklingen stagnerat.
Anna-Liisa Tarvainen, vd på Trafikskyddet, är mycket nöjd med de utvecklingsplaner som finns i regeringsprogrammet och vill gärna se att flera branscher och organisationer samarbetar mot ett gemensamt mål.
– Säkerheten i vägtrafiken är en del av helheten för intern säkerhet, som också beaktats i regeringsprogrammet.
Tarvainen är också inne på samma spår som Marin när det gäller övergångsställenas säkerhetsproblem.
– Inget barn och ingen ungdom har avlidit i en olycka vid ett övergångsställe under de senaste tre åren. Men av Trafikskyddets undersökningar framgår det att många upplevt farliga situationer vid övergångsställen. Övergångsställena måste bli ännu tryggare.
Enligt Tarvainen orsakas farliga situationerna ofta av för hög hastighet.
– En annan återkommande orsak är att man felbedömer situationen, säger Tarvainen.
Sibbobon Matilda Maasalo, 9 år, säger att hon ibland upplevt att övergångsställena är obehagliga. Till skolan rör hon sig mestadels med buss. Här övar hon trafikreglerna i Barnens trafikstad i Helsingfors.

Trafiken kräver uppmärksamhet

Tarvainen vill särskilt framhålla vikten av full uppmärksamhet i trafiken. Ouppmärksamhet är enligt henne ett relativt nytt trafikproblem bland både barn och vuxna. Ett par sekunders ouppmärksamhet kan få ödesdigra följder.
– Det är otroligt viktigt att barn guidas till att inte använda sina telefoner när de rör sig i trafiken. Jag ser ofta barn som cyklar till skolan och samtidigt tittar på sin telefon. Det kan leda till riktigt farliga situationer.
Enligt Tarvainen borde barn alltid stanna på ett säkert ställe om de behöver använda mobilen. Trafikskyddets undersökningar visar att många har upplevt farliga situationer både på grund av andras telefonanvändning och på grund av eget bruk.

Trafikkulturen har blivit säkrare

Maria Hoikkala, polisöverinspektör på Polisstyrelsen, säger att polisen alltid ordnar en temaövervakning av trafiken nära skolorna vid skolstarten. Det är en traditionsenlig kampanj som visat sig vara mycket lyckad.
– Överlag har trafiksäkerheten blivit bättre med åren. Man ser förändringar i trafikkulturen, speciellt med tanke på att stanna vid övergångsställen och så vidare. Men så klart finns det fortfarande saker att förbättra, till exempel med tanke på barnens säkerhet i trafiken, säger Hoikkala.
Hoikkala säger att alla trafikanter borde bli bättre på att ta medtrafikanter i beaktande. Situationshastigheten är extra viktig att tänka på, i synnerhet vid övergångsställen.
– Var observant. Det är något som blir allt viktigare att påminna alla trafikanter om.
Maria Hoikkala, polisöverinspektör på Polisstyrelsen, säger att trafikkulturen har förändrats till det bättre, men ännu finns det saker att förbättra.
Vandabon Uolevi Markkanen, 6 år, ska börja skolan i höst. Han känner att han redan behärskar alla trafikens regler. Barnens trafikstad i Helsingfors är ett utmärkt ställe att öva alla trafikmärken.

Är övergångsstället säkert?

Tre av fem finländare anser att det är säkert att gå över vägen vid ett övergångsställe.
44 procent anser att bilister beaktar fotgängare vid övergångsställen.
Två av fem uppger att de har upplevt en farlig situation vid övergångsställen.
Källa: Trafikskyddet

ANDRA LÄSER