Var är alla finländare?

Utrikesministeriet kan inte vara Finlands enda ansikte utomlands.

Det enorma antalet svenskar här i Washington har fått mig att fundera: var är alla finländare?
Jag jobbar på en tankesmedja som arbetar med transatlantiska frågor vid Johns Hopkins-universitetet. Jag är här genom Liberal Praktik-programmet för att samla internationell arbetserfarenhet, kunskap, nätverka och representera Finland utomlands. Jag gör också egen forskning, skriver och planerar diverse tillställningar.
Min närkollega är svensk. Hon är hitskickad av ett politiskt parti. Hennes uppgift är vid sidan om jobbet att skaffa så många kontakter som möjligt för hennes riksdagsledamot, som kommer hit på sommaren. Hon träffar en massa människor i ledande positioner i diverse tankesmedjor, forskningsinstitut och politiska organisationer, där dessa ledare dessutom ofta är svenskar. Dessa svenskar tar hand om sina landsmän och kvinnor, oberoende av att det handlar om en ännu ung och oerfaren praktikant.
Alla nätverkningstillfällen jag gått på är fyllda med unga svenskar som antigen jobbar här genom olika "ung proffs"-program eller som normalt anställda. De har många olika typer av finansiering bakom sig från Sverige, inte bara universitetets praktikstöd. Stödet är det vanligaste sättet att finansiera en praktik i Finland. I Finland kan stödet endast användas om praktiken sker i Finland (eller vid Finlands ämbetsverk utomlands).
Svenskarna är bra på att skapa och upprätthålla kontakter. Sverige håller fast vid sina bilaterala relationer fastän den amerikanska administrationen på sistone sett Sveriges politik som väldigt antiamerikansk. Det förvånansvärt sena svenska statsbesöket kan ses som ett exempel på krävande tider i relationen. Ändå är Washington fullt med professionella unga svenskar, färdiga att representera svenska intressen och framskrida i sina karriärer.
Då jag talat om hur lite finländare det finns i internationella positioner runtom i världen med representanter från Utrikesministeriet verkar problemet vara väl känt. Man är medveten om att det krävs en del lobbning från hemlandet för att nå höga internationella positioner inom till exempel Förenta Nationerna. Man har dock inte riktigt vaknat till vad avsaknaden av detta stöd leder till.
Jag håller med Europaparlamentarikern Henna Virkkunen som skrev (HBL 5.3) om hur viktigt det är att studera och praktisera utomlands. Det är viktigt att satsa på de unga professionella som är färdiga att samla kunskap och kontakter runtom i världen som sedan kan utnyttjas av Finland. Unga proffs kommer dessutom snart att vara rådgivare och ledare. Är det inte önskvärt att dessa internationella ledare vore finländare? Utrikesministeriet kan inte vara Finlands enda ansikte utomlands.

Mimosa Giamanco

Washington, D.C., USA

ANDRA LÄSER