Privat överläkare: Kunderna gynnas av ett fritt vårdval

Vårdbolag gläds åt planerna att öppna upp verksamheten för privata aktörer. De är redan vana vid att marknadsföra sig själva och tror att det här kommer att gynna dem i konkurrensen.

Vill nå fler. Vårdbolaget Doctagon hoppas kunna börja erbjuda offentliga hälsocentraltjänster i framtiden. Då skulle mottagningen mitt emot järnvägstationen i Helsingfors vara öppen för alla oavsett plånbok.
Atte Österholm
31.05.2016 17:15 UPPDATERAD 31.05.2016 22:57
En av de privata vårdcentralerna som kommer att försöka ansluta sig till det nya social- och hälsovårdssystemet är vårdcentralen Doctagon i Helsingfors centrum. Bolaget tar emot regeringens förslag med öppna armar.
Att vara tvungen att konkurrera med andra företag är inget nytt för privata vårdcentraler och överläkaren Erik Mandelin tror att deras vårdcentral – och kundernas service – kommer att förbättras i och med reformen.
– Det praktiska arbetet kommer ju inte att förändras men däremot tror jag att flera kunder och patienter kommer att välja privata vårdcentraler som vår, om det blir valfritt, säger han.
På Mandelins arbetsplats har man satsat på kundernas trivsel, något som han tror kan vara en avgörande faktor då patienterna i framtiden väljer vårdcentral. Både finsk- och svenskspråkiga får betjäning på sitt eget språk. Receptionen i Korvhuset liknar lobbyn i ett hotell med modern inredning, ljusa färger och stora fönster. Dagens tidning finns att hämta på ett bord.
– Då en patient kommer till en vårdcentral är det ju ofta något som är fel, patienten är sjuk på något sätt, och då känner man sig inte så avslappnad. Om vi kan göra vår mottagning så hemtrevlig som möjligt är det trevligt för patienten och trevligt för oss i personalen också.
Mandelin tycker att reformen inte verkar som något typiskt finskt. Han menar att Finland traditionellt har varit ett mycket byråkratiskt land och att individen inom hälsovården styrts till att söka hjälp på ett visst ställe. Nu kommer det ändå att bli friare att välja vårdställe, något som Mandelin gläds åt.
– Viktigast för mig är kanske att det här kommer att förbättra servicen ur kundens och patientens perspektiv. Jag tycker det är bra att vi rör oss bort från institutionstänkandet. Betjäningen kommer helt säkert att förbättras i och med reformen.

Hur kommer ni att tävla med andra privata vårdcentraler och med det offentliga utbudet?

– Eftersom vi är en privat hälsostation har vi redan länge hållit på med marknadsföring. Men kunderna måste kunna lita på vår service och på vår kunskap. Om de trivs i våra utrymmen och till exempel får betjäning på sitt modersmål är det ju till vår fördel, men också trevligt för patienten. Vi strävar efter en vinn-vinn-situation.

ANDRA LÄSER