"Skärpta regler blir slutet för inhemskt griskött"

Guy Bosas har fött upp grisar för de finländska konsumenterna så gott som hela sitt liv. Bild: Leif Weckström

Skärps reglerna för svinhushållning och boskapsuppfödning ytterligare riskerar näringen att dö ut i Finland, säger svinuppfödaren Guy Bosas i Lappträsk.

– Lönsamheten i branschen är verkligt dålig. Pengarna tar helt enkelt slut för producenterna, säger Guy Bosas som fött upp grisar för de finländska konsumenterna så gott som hela sitt liv.

Gården, ett gult hus som familjen totalrenoverat till ett gemytligt hem för de såväl vuxna som familjens tonåringar står intill vidsträckta vinterklädda åkrar. Bilden ger sken av ett idylliskt liv på landet, men så enkelt är det förstås inte. Här gäller inte saga utan sanning. Svinproducentens framtid i Finland kan vara oviss.

– Samtidigt som vi i Finland vill hålla näringen kvar i landet stiftas det lagar som gör den omöjlig ur ett ekonomiskt perspektiv, säger Bosas med trött, nästan uppgiven röst. Stigande kostnader i kombination med dumpat pris på köttet är en ohållbar ekvation för producenterna.

– Läget blir inte heller bättre av att till exempel skolkök med tajt budget köper utländskt kött, säger han. Och fortsätter: Det innebär i längden att gårdar läggs ner och tillgången på inhemskt kött krymper.

Sträng lag

Bosas är inte heller glad över de lagar som råder för svinköttsproduktionen.

– Vi har i Finland en djurskyddslag som hör till de strängaste i EU, men de som varit med och stiftat den vet inte vad den innebär i praktiken för producenterna och näringen, säger Guy Bosas.

Bild: Leif Weckström

Enligt Bosas leder de strängare reglerna för uppfödningen till att producenterna inte får lön för sitt arbete.

– Djurskyddet är skapat av fanatiker som inte har en uppfattning om verkligheten. Finland behöver en egen matproduktion. Stiftas lagar som tar kål på den inhemska produktionen blir den konsument som vill ha kött tvungen att köpa utländska produkter, säger han.

– Och vem har kontroll över hur de korna eller grisarna levt sina liv?

– Det är självklart för oss producenter att djuren ska skötas om, de är ju vår utkomst. Men förutsättningarna för näringen blir ur ett ekonomiskt perspektiv dåliga då vi ska konkurrera med billigt utländskt kött som inte genomgått samma krav på produktionen som på de finländska gårdarna.

Guy Bosas ifrågasätter också varför inte producenterna togs med i planeringen av den nya djurskyddslagen.

– Animalia togs med i processen men inte vi producenter, säger en besviken Guy Bosas.

Beteendeexperter vid slakten

Köttbolaget HK Scan samarbetar numera med en beteendeexpert när boskapen ska slaktas. Experten är australiska forskaren Sophie Atkinson.

Atkinson, som kommer från södra Australien, är forskare vid avdelningen för husdjurshygien, Institutet för husdjurens miljö och hälsa i Skara i Västergötland i Sverige. Atkinson auditerar HK Scans alla slakterier.

Atkinson har specialiserat sig på boskapens hälsa, välfärd och sjukdomar och inte minst på hur kreaturen transporteras och vilken effekt transporten har på köttet.

Varför behövdes en beteendeexpert, hållbarhetsdirektör Pia Nybäck på HK Scan?

– Vi vill bli ännu bättre och ta ännu mer hänsyn till djurens naturliga beteende, trots att det vid alla granskningar i fjol konstaterades att bedövningen och slakten genomfördes på ett professionellt sätt och enligt djurskydds- och avlivningsbestämmelserna.

– Det är till exempel väldigt strikt styrt hur lastning och lossning av djuren sker i de nordiska länderna, säger Nybäck.

Animalia ger HK Scan noll poäng

Mai Kivelä, verksamhetsledare för djurskyddsorganisationen Animalia, ger inte köttbolaget HK Scan några poäng för satsningen på auditeringen.

Tvärtom. Enligt Kivelä är det bara ett försök att rentvätta bolagets rykte efter att en video som visar hur grisar kokas levande nådde ut till konsumenterna.

Slakteriet där incidenten skedde hör till HK Scan som ägs av HK Ruokatalo.

Bild: Leif Weckström

Mai Kivelä och Animalia kritiserar i hårda ordalag hur produktionsdjur överlag behandlas i Finland. Enligt Animalia lever hundratusentals produktionsdjur dagligen i förhållanden som med dagens kunskap inte borde tillåtas.

Enligt Kivelä står till exempel mer än hälften av mjölkkorna fastbundna under större delen av sitt liv.

Mai Kivelä påminner om att det enligt lagen inte är tillåtet att orsaka djuren onödigt lidande. Ändå tillåter reglerna att grisar kastreras och att lammens horn bränns innan de hunnit växa ut. Enligt Animalia bränns hornen utan smärtlindring.

Filma slakten

Om Kivelä får bestämma skulle varje slakteri vara skyldigt att videofilma slakten.

– Jag tycker att man ska visa öppenhet mot konsumenterna, och visa hur det går till i verkligheten. Sedan kan var och en ta ställning, säger hon.

Kivelä påpekar också att Finlands djurskyddslag är tjugo år gammal och hopplöst föråldrad.

– Vi ligger långt efter utvecklingen i de andra nordiska länderna, säger Mai Kivelä.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning