Läraren Anette Kronholm: AI saknar doft och själ – men kan hjälpa eleverna att skriva

Skrivandet har exploderat: vi textar och e-postar dagen lång. Ändå släpar ungas skrivkunskaper efter. Att påtala att skrivandet är viktigt räcker alltså inte, utan det krävs också aktiv stöttning. – Det är en demokratifråga, säger läraren Annette Kronholm.

Modersmålsläraren Annette Kronholm oroar sig inte för att dagens unga inte skulle kunna bli fantastiska författare, de som är duktiga är så pass bra. Däremot ökar antalet svaga och medelsvaga skribenter oroväckande snabbt.
Ylva Pereraylva.perera@hbl.fi
19.02.2023 05:01
– Jag tycker faktiskt det är lättare att arbeta som skrivpedagog i dag än det var på 90-talet. Ingen elev kan längre säga att den inte behöver kunna skriva utanför skoltid, nu skriver vi ju överallt, säger modersmålsläraren och projektledaren Annette Kronholm.

Annette Kronholm

Född: 1970
Bor: I Jakobstad
Familj: Tre snart utflugna barn, sambo, hund
Verksam som: Projektledare för Skrivande skola
Läser just nu: Sara Ehnholm Hielms ”Hur jag gick på bio och aldrig kom tillbaka”
Skriver just nu: Ett skrivpedagogiskt material ”Verktygsbacken – skrivpedagogik för alla”
Största lärdomen från Skrivande skola: Vi blir så mycket bättre tillsammans
Skrivandet i chattar och e-postmeddelanden har förvisso ökat explosionsartat. Men ändå visar undersökningar att ungas skrivkunskaper släpar efter.

ANDRA LÄSER