Riksdagen säger ja till dubbelt barnbidrag i december

En ensamförsörjare med två barn kan räkna med att få drygt 652 euro i barnbidrag på kontot i december.  Genom att betala barnbidraget dubbelt vill regeringen stödja barnfamiljer och öka deras köpkraft.

Julbelysningen tändes på Alexandersgatan i centrum av Helsingfors den 19 november.
Heidi Herrmannheidi.herrmann@hbl.fi
23.11.2022 21:38 UPPDATERAD 23.11.2022 22:38
Det blir extra klirr i kassan för barnfamiljer i jul.
Riksdagen godkände regeringens proposition om ändringar i barnbidragslagen i sitt plenum på onsdagen.  Syftet är att stärka barnfamiljernas köpkraft genom att barnbidraget för december 2022 betalas dubbelt.
Bakgrunden till propositionen är det ovanliga ekonomiska läget, där hushållens kostnader för bland annat mat, energi och resor har stigit. Det extra barnbidraget beräknas öka statens utgifter för barnbidraget med 112 miljoner euro.
Lagarna träder i kraft den 1 december 2022 och gäller till och med den 31 december 2022. Här kan man se hur mycket som betalas i barnbidrag till respektive familjer i december 2022.

ANDRA LÄSER