Sanktioner mot giriga vanvårdare

Vi kan inte stå rådlösa inför vårdslösheten i vården. Sanktioner och straff måste vara kännbara.

Vården av människor var tidigare något som i huvudsak sköttes av det offentliga i vårt land. Under de senaste decennierna har skötseln av sjuka, hjälplösa och gamla blivit en miljardbusiness inom den privata sektorn. I de bästa av världar leder konkurrens till effektivare, bättre och billigare vård. I en annan värld kan vården bli både dyrare, sämre och rentav farlig.

ANDRA LÄSER