Dyrt stenkolsförbud minskar inte koldioxidutsläppen

Att biobränslen skulle vara koldioxidneutrala är en föråldrad hypotes och EU kommer ytterligare att skärpa sin inställning.

Regeringen stiftar på initiativ av Centern en förbudslag för stenkol 2029. Denna klimatmasochistiska lag har stort politiskt stöd.
Finland förbrukar cirka 3,5 miljoner ton stenkol per år (mängden har minskat i takt med att elimporten ökat) och köper motsvarande mängd utsläppsrätter från en begränsad marknad. Stenkolsförbudet gör tyvärr att samma rätter kan utnyttjas av exempelvis Belgien eller Polen, vars stenkolskondens producerar tredubbelt mera utsläpp per nyttoenergienhet än Finlands samtidiga produktion av el och värme (CHP). Endast en minskning av mängden utsläppsrätter på EU-nivå kunde minska utsläppen, en nationell förbudslag är ett slag i luften.
Snabb ersättning av kolet i värmeproduktionen är tekniskt möjligt, men dyrt. Men bortfallet av elektrisk toppeffekt är en nationell säkerhetsrisk. Då man övergår från CHP till vind- och solkraft och decentraliserad produktion av enbart värme med biobränslen äventyras ytterligare 2 000 megawatt toppeffekt. Vid sträng kyla och svag vind tvingas Finland nu redan före kolförbudet importera 4 000 megawatt från grannländerna.
I motiveringen till lagen står naivt att bortfallet av finsk toppeffekt med kolförbudet är litet jämfört med Sveriges vattenkrafttillgångar! Men det kommer regnfattiga år, och även i Sverige har man varnat för effektbrist då två kärnreaktorer i Ringhals snart ska stängas samtidigt som elförbrukningen ökar.
Helsingfors ersätter sin CHP (som 2013 tilldelades miljöpriset District Energy Climate Award) med separat värmeproduktion med brännflis, resultat av en förnuftsvidrig citygrön klimatpopulism.
Dagens biobränsle är främst biprodukter från skogsindustrin och virkesproduktionen, men efter stenkolsförbudet borde den direkta brännfliskonsumtionen tredubblas.
Eftersom skogsindustrins sidoströmmar inte ökar, måste mera träd och stubbar matas i flishuggarna vilket minskar koldioxidsänkan. Vi kan jämföra med diskussionen om julgranarnas klimatskadlighet. Import av brännved minskar koldioxidsänkan utomlands.
Att biobränslen skulle vara koldioxidneutrala är en föråldrad hypotes och EU kommer ytterligare att skärpa sin inställning. Därtill kräver den extra flisruljansen tiotusentals nya dieseldrivna lastbilstransporter per år. Även importen av (dyr fossil) naturgas måste ökas. Men det är säkert bra för Centerpartiet att vedpriset stiger.

Jarl Ahlbeck

teknologie doktor, Åbo

ANDRA LÄSER