Nationalteatern är något av det mest otillgängliga jag är med om i min vardag

Teater handlar om att se saker ur olika synvinklar, att hjälpa eller tvinga publiken att upptäcka sådant de blundat tidigare för. Men det krävs det att publiken räcks att se och kommer in i byggnaden. Tyvärr präglas Nationalteatern inte av en sådan tillgänglighet.

Finlands nationalteater.

I Juha Hurmes roman Hullu (Galen, 2012) som handlar om att insjukna i en psykos kallas personerna enligt sin längd. En medpatient heter ”163 ja ½” och berättarjaget ”189”. Det är ett sätt att anonymisera personerna men det framhäver också vem som är längre, vem som för pennan och har makten. Patienterna på avdelningen använder Valborgshelgen till att läsa Josef Julius Wecksells historiska drama Daniel Hjort tillsammans.

ANDRA LÄSER