Scenkonsten behövs i människornas rike

Trots att restriktionerna är hävda i samhället är de kvar på hjärnan, konstaterar Lidia Bäck och Jessica Raita som är aktuella med Viirus teaterkonsertföreställning Sångerskan.

I Teater Viirus Sångerskan hör alla ljud och toner (som inte kommer från Jessica Raita) till en enda, lång, sång. Musiken är skapad av Min Stora Sorg. Lidia Bäck (till vänster) regisserar Raita som för första gången i karriären är ensam skådespelare på scenen.
Jonas Forsbacka
10.03.2022 06:00
Alla bara jobbar och jobbar i Franz Kafkas novell Josefin, sångerskan, eller i mössens rike. Novellen blev den sista han skrev och gavs ut postumt 1924, samma år som han dog. I berättelsen har alla riktiga, produktiva jobb – utom Josefin som påstår att hon jobbar med att sjunga.

ANDRA LÄSER