Få vet om bilisten eller cyklisten ska väja

En färsk enkät visar att väjningsreglerna mellan bilister och cyklister är det som orsakar flest problem i trafiken.

Den som kommer från en riktning med triangel eller stop-märke ska också väja för dem som använder fortsättningen på en cykelbana i en korsning.
Jesper Sundström
27.04.2022 11:19 UPPDATERAD 27.04.2022 11:28
I en enkät som Trafikskyddet låtit göra ansåg bara färre än hälften (44 procent) att väjningsreglerna mellan cyklister och bilister är ens "ganska bra", skriver Trafikskyddet i ett pressmeddelande.
"Varken fotgängare eller cyklister har ett plåtskal runt sig. Olyckor i korsningar, där den ena parten är bilister, har ofta allvarliga följder. Genom att följa reglerna undviker man konflikter och farliga situationer, sammanfattar Trafikskyddets kontaktchef Elias Ruutti.
Trafikskyddet konstaterar också att dålig kännedom om väjningsreglerna, eller bristande respekt för desamma, försvårar också förutsägbarheten i trafiken.
"Få uppskattar överraskningar i trafiken. En överraskning kan väcka ilska, vilket i sin tur kan leda till en farlig spiral: risktagning, brott mot reglerna, utbildning av en annan vägtrafikant eller annat ofog som det inte finns plats för i trafiken", säger Ruutti.
Samtidigt betonar Trafikskyddet att följandet av reglerna inte bara handlar om hur bra man kan reglerna. Det måste också finnas en vilja att följa reglerna.
"Även om man i trafiken märker att andra trafikanter bryter mot reglerna, ger det ingen rätt att göra detsamma eller bryta mot någon annan regel. När man ser till att man själv följer reglerna kan man till och med rädda en situation där någon annan begår felet", säger Elias Ruutti.

Enkäten

Trafikskyddet utredde finländarnas kunskaper om trafikregler med en enkätundersökning i mars och april 2022.
Enkäten besvarades av sammanlagt 1 029 personer. 81 procent var bilister, uppger Trafikskyddet.

ANDRA LÄSER