ANNONS

De första 1 000 dagarna påverkar hälsan livet ut

De första tusen dagarna i ett barns liv är livsviktiga, alltså graviditetstiden och de två därpå följande åren. Det är bra att komma ihåg att tiden före graviditeten också är av stor betydelse eftersom livsstilsförändringar under graviditeten ofta är jobbiga att genomföra.

Annons
– Under de första tusen dagarna utvecklas barnets hjärna samt de flesta andra organ som allra snabbast: positiva och negativa intryck kan ge effekter som varar livet ut. Till exempel rätt näring och god omsorg skapar goda förutsättningar för barnets hela utveckling. Man talar om ”programmering” av hälsan, säger professor Johan Eriksson, programchef vid Folkhälsans forskningscentrum.
Under den första tiden efter födseln sker utvecklingen så snabbt och med sådan komplexitet att denna utvecklingstakt aldrig upprepas igen. Psykoanalysens fader Sigmund Freuds hypoteser introducerade ett nytt paradigm inom psykiatrin. Enligt Freud härstammar ett flertal psykiska störningar från tidig barndom, som en följd av – oftast negativa – upplevelser under kritiska psykiska utvecklingsstadier.
– Det verkar som om inte endast den psykiska hälsan eller ohälsan i vuxen ålder till stor del är en följd av tidigare upplevelser, utan som om även våra folksjukdomar har sina rötter i den tidiga barndomen. På Folkhälsan har vi forskat kring detta i vårt unika projekt Helsinki Birth Cohort Study, säger Eriksson.
Trots att en stor del av våra kroniska folksjukdomar programmeras in i ett tidigt utvecklingsstadium, är det inte sjukdomarna som sådana som programmeras – utan risken för att insjukna.
– Av avgörande betydelse är individens livsstil såväl under barndomen som senare i livet. Att satsa på de tidiga åren är inte bara en investering i barnen själva, utan också den bästa garantin för att uppnå en optimal hälsa i hela samhället.
Läs mera: folkhalsan.fi/forskning
Johan Eriksson, programchef vid Folkhälsans forskningscentrum.