241 nya fall av corona i Finland – fortfarande unga som smittas

De flesta nya fall konstateras i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt och Vasa sjukvårdsdistrikt. Bild: Jeanette Östman/SPT

Sammanlagt har 12 944 fall av coronaviruset konstaterats i landet under pandemin.

Sammanlagt 241 nya fall av coronaviruset har uppdagats under det senaste dygnet, rapporterar Institutet för hälsa och välfärd på torsdagen.

Sammanlagt har 12 944 personer i Finland smittats sedan epidemin fick sin början.

Finlands incidens för de senaste 14 dagarna är 50 nya fall per 100 000 invånare. I Vasa sjukvårdsdistrikt är incidensen 365,1 enligt institutets siffror.

Institutet meddelade i onsdags om 4 nya dödsfall. Sammanlagt har 350 personer i Finland mist livet på grund av covid-19.

Enligt onsdagens siffror vårdas 48 personer på sjukhus runtom i landet. Av dem behöver 8 intensivvård.

Coronavirusfallen har ökat markant

Den senaste månaden har antalet nya coronafall ökat markant Finland, meddelar Institutet för hälsa och välfärd.

Antalet patienter som vårdas på sjukhus har mer än dubblerats sedan slutet av september.

Åldersfördelningen har inte förändrats – det är fortfarande främst unga som smittas. Av alla personer som vecka 41 konstaterades ha coronaviruset var 80 procent under 50 år och 60 procent under 30 år.

Allmän smittspridning i Vasa

I vissa regioner eskalerar smittspridningen. Sjukvårdsdistrikten i Helsingfors och Nyland, Egentliga Tavastland, Birkaland, Egentliga Finland, Södra Österbotten och på Åland har rapporterat att smittspridningen ökar.

Vasa sjukvårdsdistrikt rapporterar att de är inne i den så kallade fasen för allmän smittspridning.

De flesta fall den senaste veckan har konstaterats i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt och Vasa sjukvårdsdistrikt.

I ungefär hälften av alla fall i Finland är det oklart hur man blivit smittad. Av de personer som vet hur de smittats har var fjärde smittats inom familjen och var femte arbetsplatsen.

Sju sjukvårdsdistrikt har rapporterat om massexponeringar på social- och sjukvårdsenheter, varav hälften skett på daghem och läroanstalter.

Institutet för hälsa och välfärd rapporterar dagligen utifrån de uppgifter som införts i registret över smittsamma sjukdomar.

I många sjukvårdsdistrikt rapporteras det antal positiva laboratorieresultat som finns på morgonen – siffrorna är alltså inte jämförbara med institutets.

Enligt institutet kan systemet på grund av dataöverföringen leda till en viss fördröjning i rapporteringen.

Sjukvårdsdistrikten meddelar själva om antalet dödsfall och hur många som behöver sjukvård.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Många vill välja ekologiskt – också hos frisören

Mer läsning