Expert varnar: Antikhandel kan stödja IS

Handel med kulturföremål från bland annat Syrien och Irak har blivit en intäktskälla för terrorrörelsen IS.

Dyrgrip. Detalj av konstverk från mellan år 200 och 300 e.Kr som skadades då IS ockuperade Palmyra i Syrien. Just det här föremålet har inte hamnat i illegala antikhandlares händer, utan genomgår restaurering i Rom och kommer att föras tillbaka till Syrien.
21.02.2017 06:41 UPPDATERAD 21.02.2017 15:46
Islamiska statens (IS) omfattande förstörelse av kulturhistoriskt viktiga byggnader och föremål i exempelvis Palmyra i Syrien och Mosul i Irak har rönt stor uppmärksamhet och chockerat många.
– Det som är mindre känt är den illegala handeln med kulturföremål som följer av förstörelsen, och också i vissa fall driver förstörelsen, säger Mats Djurberg, generalsekreterare för Svenska Unescorådet, Sveriges nationalkommission för FN-organet Unesco.
Han uppmanar både handlare och konsumenter att vara ytterst försiktiga med att befatta sig med kulturföremål. När det gäller IS illegala handel handlar det främst om mindre föremål, som fresker, mynt och skrifttavlor.
– Man ska tänka på vilken situation man handlar i. Verkar det seriöst? Vad vet man egentligen? Man ska vara väldigt avvaktande med att köpa äldre föremål överhuvudtaget. Och ser man saker som är misstänkta så ska man ringa till polisen.

Handlas på nätet

De illegala föremålen kan dyka upp i fysiska antikbutiker, men framför allt bedrivs handeln på nätet. Man kan också komma i kontakt med dem under resor.
– Även om man inte åker till Syrien och Irak så finns de ofta i närområdet, i länder som Turkiet eller Jordanien, som är stora turistländer och där man då – medvetet eller omedvetet – kan bli en del av IS näringskedja, säger Mats Djurberg.
Någon laglig handel med kulturföremål från de berörda länderna förekommer inte – FN:s säkerhetsråd har i en resolution förbjudit all handel med konst och antikviteter från länderna.

ANDRA LÄSER