24 timmar som ställer till det

Lärarfacket OAJ:s ordförande Olli Luukkainen och närvårdarfacket Supers ordförande Silja Paavola då kommunbranschens avtalsförhandlingar skulle inledas 14.1 Bild: Lehtikuva / Emmi Korhonen

Lönenivån i den kvinnodominerade vårdbranschen är inte bara en jämställdhetsfråga utan också en ödesfråga. När dessutom konkurrenskraftsavtalets arbetstidsförlängning har gällt särskilt den offentliga sektorn blir ekvationen ännu svårare.

Avtalsförhandlingarna inom kommunsektorn har inletts och väntas bli svårare än på länge. Två stora frågor dominerar – konkurrenskraftsavtalets 24 extra arbetstimmar och den låga lönenivån i kvinnodomi...