Husbolag bildar klubbar för bättre ekonomi och miljö

För att stärka samarbetet mellan husbolag i huvudstadsregionen har husbolagsklubbar bildats för att utbyta erfarenheter och sänka kostnaderna för renoveringar. På Drumsö går man i bräschen för klubbarna.

Kimmo Karvinen och Vesa Tarvainen planerar en gemensam gård för husbolagen på Enåsvägen.
Kimmo Karvinen och Vesa Tarvainen är ordförande för två husbolag på Enåsvägen på Drumsö i Helsingfors där de flesta av höghusen är byggda på 50- och 60-talen. Husbolagen är med i en husbolagsklubb som grundades för två år sedan.
ANDRA LÄSER