Insändare: Festlig start på gymnasieåret genom trygga seder

17.08.2022 15:15
I Helsingfors stads gymnasier har konventsintagningar varit officiellt förbjudna sedan flera år. Trots det har en del studerande efter skoldagens slut ordnat tillställningar där det enligt förfrågningar som gjorts bland gymnasisterna har hänt att de nya studerande blivit förödmjukade och till och med utsatta för våld. Traditioner som inbegriper kränkningar och våld är inte acceptabla i någon form.
Övergången till gymnasiestudier är en viktig etapp i en ung människas liv. Det är av största vikt att den här övergången upplevs som något positivt och värdigt. Den studerande bygger sin identitet som medlem av den nya gemenskapen. Nya vänner och en trygg gemenskap är grunden till den ungas välbefinnande. Upplevelser av trygghet och av att bli accepterad stärker dessutom identiteten som gymnasiestuderande och främjar studieengagemanget.
Helsingfors stads gymnasier kommer att ordna välkomstevenemang under skoltid i början av höstterminen, med målet att få de nya ettorna att bli en del av gymnasiegemenskapen. Evenemangen planeras tillsammans av äldre gymnasiestuderande, lärare och studerandevårdspersonal.
Vi ber vårdnadshavarna diskutera saken med gymnasisterna. Tillsammans kan vi säkerställa att alla gymnasister får en oförglömlig och trygg studiestart, samtidigt som vi skapar traditioner där alla studerande känner sig uppskattade.
Moa Thors, chef för den fria bildningen och gymnasieutbildningen, Helsingfors stad
Harri Korhonen, chef för den finska gymnasieutbildningen, Helsingfors stad
Riina Ståhlberg, chef för studerandevården, Helsingfors stad
Katja Nissinen, kommissarie, förebyggande funktioner, Polisinrättningen i Helsingfors

ANDRA LÄSER