Endast en kvinna sökte jobbet som avdelningschef för polisärenden

Jobbet som chef för Inrikesministeriets polisavdelning intresserade inte kvinnliga kandidater. Av sju sökande är sex män.

SPT
15.08.2018 22:45 UPPDATERAD 15.08.2018 22:46
Sju personer har ansökt om jobbet som avdelningschef för Inrikesministeriets polisavdelning. Jobbet är tidsbundet och pågår från början av oktober i år till slutet av juni nästa år medan den egentliga tjänsteinnehavaren, Kauko Aaltomaa, är tjänstledig.
Jobbet söktes av följande personer: pedagogie magister Risto Huttunen, juris kandidat Petri Knape, juris doktor Tero Kurenmaa, juris kandidat Katriina Laitinen, politices magister Risto Lammi, tradenomen Piotr Marko Lehtonen samt juris magister och politices magister Jyrki Wasastjerna.
Sedan Aaltomaas tjänstledighet började har jobbet skötts av Risto Lammi, som tidigare var chef för Österbottens polisinrättning.
Inrikesministeriets polisavdelning ansvarar bland annat för resultatstyrningen av Polisstyrelsen och Skyddspolisen. Avdelningschefens uppgift är att leda och styra polisavdelningens verksamhet ändamålsenligt och effektivt.

ANDRA LÄSER