Ny opinionsmätning: SFP:s mandat i Egentliga Finland är i riskzonen

Enligt tankesmedjan Magmas och Nyhetsbyrån SPT:s färska opinionsmätning går SFP bakåt med hela fem procentenheter bland de svenskspråkiga väljarna i jämförelse med senaste riksdagsval. SFP:s väljarstöd sviktar framför allt i Helsingfors och Åboland.

Enligt tankesmedjan Magmas och Nyhetsbyrån SPT:s färska opinionsmätning går SFP bakåt med hela fem procentenheter bland de svenskspråkiga väljarna i jämförelse med senaste riksdagsval.
03.04.2019 09:45 UPPDATERAD 05.04.2019 16:27
Enligt tankesmedjan Magmas och Nyhetsbyrån SPT:s färska opinionsmätning går SFP bakåt med hela fem procentenheter bland de svenskspråkiga väljarna i jämförelse med senaste riksdagsval. SFP:s väljarstöd sviktar framför allt i Helsingfors och Åboland.
Opinionsmätningen undersökte hur svenskspråkiga väljare tänker rösta i riksdagsvalet nästa vecka. SFP ser ut att behålla sin dominerande ställning bland de finlandssvenska väljarna, men konkurrensen från De gröna och vänstern blir allt hårdare i södra Finland. Dessutom verkar de finlandssvenska väljarna ha tappat en del av intresset för Samlingspartiet.
Enkäten förutspår en markant frammarsch för De gröna och Vänsterförbundet, framför allt i Helsingfors och Egentliga Finland och till vissa delar i Nyland. Li Andersson-effekten väntas ge utdelning i synnerhet i Egentliga Finlands valkrets där 15 procent av dem som har intervjuats uppger att de tänker rösta på Vänsterförbundet. I förra riksdagsvalet uppgav tre procent av de svenskspråkiga väljarna i Egentliga Finland att de röstar på Vänsterförbundet.
– Det största trendbrottet är att de borgerliga partiernas väljarstöd har sjunkit och att allt fler väljare vill se De gröna och vänsterpartierna företrädda i nästa regering. Det här motsvarar den trend som vi ser också bland finskspråkiga väljare, säger samhällsanalytiker Mikko Majander på Magma.

Hård kamp i Nyland

I Nyland förväntas SFP knipa fyra mandat i likhet med senaste riksdagsval. Men kampen om det fjärde mandatet, som troligtvis också denna gång är valkretsens sista, förväntas bli hård. De gröna förväntas gå framåt med tre procentenheter medan Socialdemokraternas ställning som finlandssvenskarnas näst största parti i Nyland förblir ohotad med ett väljarstöd på 12 procent.
– Vi har flera nya aktörer på spelplanen som omfördelar rösterna. Det återstår att se hur till exempel Liike Nyt, Blå framtid och Paavo Väyrynens parti påverkar de etablerade partiernas väljarstöd i Nyland, säger Majander.
I Vasa valkrets är utgångsläget så gott som oförändrat i jämförelse med senaste riksdagsval. SFP toppar undersökningen med ett stöd på 75 procent i jämförelse med 77 procent fyra år tidigare. SDP uppmäter ett väljarstöd på 8 procent medan Kristdemokraterna förväntas kapa 9 procent av rösterna. Enligt Magma har SFP goda chanser att återta sina fyra mandat i Vasa valkrets.
"Det största trendbrottet är att de borgerliga partiernas väljarstöd har sjunkit och att allt fler väljare vill se De gröna och vänstern företrädda i nästa regering."

SFP:s mandat i Åboland i fara

I Helsingfors valkrets är det endast 60 procent som säger sig rösta på SFP. Återstoden röstar i huvudsak på De gröna, SDP, Samlingspartiet och Vänsterförbundet. Enligt Magmas bedömning är drömmen om ett andra mandat utom räckhåll för SFP.
– Det som gör SFP:s sits oviss i Nyland och Egentliga Finland är att röstmagneterna Carl Haglund och Stefan Wallin inte ställer upp denna gång. SFP:s enda mandat i Egentliga Finland är utan tvekan i riskzonen då partiet saknar valförbund i årets riksdagsval, säger Majander.
Av de tillfrågade svenskspråkiga väljare som röstade på SFP i det förra valet kommer 81 procent att rösta på samma parti i riksdagsvalet nästa vecka, medan 15 procent inte vet vilket parti de ska rösta på. Motsvarande siffror för till exempel De grönas väljare är 40 respektive 25 procent. Av Samlingspartiets väljare kommer 37 procent att rösta på partiet även denna gång medan 40 procent uppger att de inte har bestämt sig. Hela 27 procent av dem som intervjuades i enkäten är ovissa och ville inte uppge några partisympatier.
Könsfördelningen bland SFP:s väljare har blivit jämnare sedan den senaste enkäten. 70 procent av såväl de finlandssvenska männen som kvinnorna uppger sig stödja SFP. Stödet för SFP är starkare bland de väljare som är äldre än 45. De gröna har ett större väljarstöd bland kvinnor medan stödet för Samlingspartiet och Sannfinländarna är större bland männen.

Om enkäten

Beställd av Magma och Nyhetsbyrån SPT, utförd av Taloustutkimus.
Kvoturval som är representativt för målgruppen enligt landskap, ålder och kön.
1 000 svenskspråkiga respondenter på fastlandet i åldern 18–79 år.
Felmarginalen är tre procentenheter åt vardera hållet.
Intervjuerna genomfördes per telefon 15.2–12.3 på svenska.
Inkluderar tre frågor om Europaparlamentsvalet.
Magma har gjort motsvarande undersökningar inför riksdagsvalen 2015 och 2011 och Europaparlamentsvalen 2014 och 2009.

Unga intresserade av EU

Opinionsmätningen ställde också frågor om Europaparlamentsvalet som hålls 23–26 maj. Enligt gallupen är andelen osäkra väljare exceptionellt hög, det vill säga 41 procent. Hela 61 procent av dem som vet vilket parti de ska rösta på uppger att de ska rösta på SFP. Socialdemokraterna får ett väljarstöd på 10 procent medan Samlingspartiet och De gröna vardera backas upp av 8 procent av de finlandssvenska väljarna. Hela 77 procent av alla svenskspråkiga väljare anser att det är viktigt att det finns en finlandssvensk röst i Europaparlamentet.
– Opinionsmätningen visar att unga väljares intresse för EU-valet har ökat betydligt. Det som försiggår i Bryssel och uppståndelsen kring brexit engagerar yngre väljare helt tydligt. Det verkar vara en allmäneuropeisk trend, säger Majander.
Gallupundersökningen har beställts av tankesmedjan Magma och Nyhetsbyrån SPT och den har utförts av Taloustutkimus. Sammanlagt tusen svenskspråkiga väljare i Helsingfors, Nylands, Egentliga Finlands och Vasa valkretsar har besvarat enkäten, som gjordes i februari och mars. Felmarginalen är tre procent i bägge riktningarna.

ANDRA LÄSER