Storgräl om 300-miljonersaffär: "Fullmäktige borde ha fått säga sitt"

Stora affärer som affären med Esbo sjukhus borde inte få avgöras bara av stadsstyrelsen, anser bland annat De Gröna och Socialdemokraterna.

Esbo sjukhus öppnade 2017 och ersatte då sjukhusen i Bolarskog och Morby, Jorvs hälsocentralsavdelningar och hälsocentralssjukhusen i Grankulla och Kyrkslätt.
Stadsstyrelsen i Esbo beslutade i måndags att sälja aktierna i Esbo sjukhus. Köpesumman för fastigheten var 295 miljoner euro. Köpare är placeringsfonden Lähitapiola Yhteiskuntakiinteistöt. Sjukhuset förblir som hyresgäst i byggnaden.
Beslutet kom efter omröstning där en försäljning vann med rösterna 11–4. Två socialdemokrater, en grön ledamot och en ledamot från s-annfinlädnarna röstade mot.
Bland annat De Gröna och Socialdemokraterna hade velat bordlägga ärendet, men förlorade den omröstningen med siffrorna 8–6.
Både De Gröna och SDP anser nu att frågan avgjordes alltför snabbt.
”Det är upprörande och i strid med bra beslutsfattande att stadsstyrelsens majoritet, med Samlingspartiet i spetsen, ville driva igenom ett stort 300 miljoner euros beslut utan en möjlighet att få svar på frågor som ställdes under mötet. Jag litade på att man håller sig till tidigare överenskommelser, att ärenden kan bordläggas om tidtabellen medger det”, säger Tiina Elo (Gröna), första vice ordförande i stadsstyrelsen, i ett uttalande.
De Gröna och Socialdemokraterna anser också att frågan borde ha avgjorts i fullmäktige.
"Det är problematiskt för demokratin att ett så stort beslut kan fattas utan medverkan av alla grupper och förtroendevalda. Alla fullmäktigegrupper har inte en representant i stadsstyrelsen", säger Markku Sistonen (SDP), vice ordförande i fullmäktige, uttalandet.
Enligt Elo och Sistonen borde Esbo ha tydliga gränser för när affärer ska avgöras av fullmäktige. Enligt dem är gränsen tio miljoner euro i Helsingfors, tre miljoner euro i Åbo och två miljoner euro i Tammerfors.
De Gröna och SDP vill nu ändra i förvaltningsstadgan för Esbo, så att också Esbo får en bestämmelse om att affärer över en viss gräns ska avgöras av fullmäktige.
"Vi har börjat samla in namn för att sammankalla fullmäktige", säger Sistonen.
Om en fjärdedel av ledamöterna i fullmäktige skriver under ska fullmäktige behandla frågan.
Vänsterförbundet, Centern, Kristdemokraterna och Rörelse nu stöder också en ändring av förvaltningsstadgan.
Heikki Vuornos (Saml), ordförande i stadsstyrelsen, förundrar sig över kravet.
– Vi förnyade förvaltningsstadgan i augusti efter grundlig beredning och debatt. Då dök inte den här frågan upp, säger Vuornos till HBL.
Rent principiellt har Vuornos inget emot att frågan diskuteras, men han ser ändå att De Grönas och SDP:s offensiv i frågan är mer taktisk och politisk än principiell.
– De Grönas fullmäktigegrupp är delad i frågan och skulle gärna ha skjutit upp avgörandet till efter välfärdsområdesvalet. Socialdemokraterna var emot en försäljning, så det förklarar deras ståndpunkt.
Enligt Vuornos fick stadsstyrelsen tillräckligt med information inför avgörandet.
– I december presenterades ärendet grundligt, och i måndags inför mötet svarade tjänstmännen på tiotals frågor.
Läs mer: Esbo stad säljer Esbo sjukhus till placeringsbolag och blir hyresgäst i fastigheten
Konst i varje rum på nya Esbo sjukhus
Rättelse 14.1 kl. 10.53: I en tidigare version av artikeln stod det att försäljningen fick ett ja med rösterna 8–6. Det korrekta var 11–4. Omröstningen om en bordläggning av ärendet fick däremot ett nej med rösterna 8–6.

ANDRA LÄSER