Smugglade narkotika i blomtransporter – döms till stränga straff

Två nederländska män döms till långa fängelsestraff för att ha smugglat in stora mängder narkotika, gömt i blomtransporter. Över trettio personer har stått åtalade i ett av de hittills mest omfattande narkotikafallen i Finland.

Polisen har uppskattat värdet av drogerna – över 700 kilo narkotika samt över 300 000 tabletter – till 20 miljoner euro i gatuhandeln.
Sett till omfattningen hör drogsmugglingen till de största hittills i Finland. Narkotikan gömdes i blomtransporter och distribuerades sedan vidare i Finland, bland annat till det så kallade Katiskanätverket.
Polisen har uppskattat värdet av drogerna – över 700 kilo narkotika samt över 300 000 tabletter – till 20 miljoner euro i gatuhandeln.
Sammanlagt 32 personer står åtalade i fallet, och på torsdagen föll domarna i Helsingfors tingsrätt. En av de åtalade frias helt. De övriga döms till olika grader av narkotikabrott, men också andra brottsrubriceringar förekommer.
Som huvudgärningspersoner ser tingsrätten två nederländska män, 48 och 45 år gamla. Enligt tingsrätten tog de mellan juni 2018 och maj 2020 in bland annat cirka 15 kilo kokain, över 240 kilo amfetamin, över 52 kilo hasch och över 250 kilo marijuana till Finland. Dessutom fanns stora mängder ecstasytabletter och olika narkotikaklassade läkemedel i lasten.
Det ska ha skett över 15 gånger.
"Det handlar om internationell narkotikabrottslighet och omfattande olaglig import av narkotika och läkemedel", skriver tingsrätten.
48-åringen har enligt rätten genom sitt blomtransportföretag möjliggjort smugglingen, och den har upphört först då den anställda 45-åringen blivit fast, menar rätten.
De två männen har medgett grovt narkotikabrott och smuggling, men genom processen hävdat att de inte känt till hurdana droger som transporterats.
Tingsrätten konstaterar att de inte haft bestämmanderätt över drogerna. De har styrts av aktörer högre upp bland annat genom olika krypterade chattar, som också var en starkt bidragande orsak till att polisen kom dem på spåren.
Enligt rätten har männens agerande ändå varit planerat, brotten långvariga och allvarliga. Som en försvårande omständighet lyfts upp att de också möjliggjort att pengarna från narkotikahandeln får levereras ut från Finland i transporterna.
Rätten anser därför att de ska dömas till maximistraffet, 13 års fängelse – men eftersom båda bidragit till att lösa brotten sänks deras straff till 11 år ovillkorligt fängelse för 48-åringen och 10 år och 6 månader ovillkorligt för 45-åringen.

Organiserad brottslighet?

Männen ska enligt rätten få avtjäna sina straff i Nederländerna. Domen har inte vunnit laga kraft och kan överklagas.
Tingsrätten har också tagit ställning till om det handlar om sådan organiserad brottslighet som ger straffskärpning. Rätten konstaterar att det ändå inte har framkommit att det skulle förekomma inre strukturer eller hierarkier som krävs för att den definitionen ska uppfyllas.

Flera andra hårda domar

De övriga dömda har verkat i Finland. En av de dömda har enligt rätten odlat cannabis i en lagerlokal i Lojo.
Narkotikan som kommit till Finland har sålts bland annat i huvudstadsregionen, till exempel från en bostad i Gamlas, men också i bland annat Villmanstrand. Tre partier ska ha åkt till Stockholm.
Det längsta straffet som ges är 12 års ovillkorligt fängelse till en man som sålt och distribuerat narkotika. Två andra personer döms till fängelsestraff på 10 år och 6 månader.
Fem personer får straff på mellan 6 och 8 år och ytterligare flera personer döms till lindrigare straff, bland annat för medhjälp.
Läs också: Huvudåtalade i narkotikarättegång: Skötte enbart transporterna – droger gömda bland blommor
Läs också: Polisen: Nederländsk liga smugglade jättelik mängd narkotika till Finland gömd i blomtransporter

ANDRA LÄSER