Ny forskning visar samband mellan dagis och bättre betyg

De barn som gått på dagis före skolstarten har i snitt bättre avgångsbetyg från grundskolan än barn som vårdats hemma. Det framgår av en färsk undersökning.

Dagis har samband med bättre betyg, visar en färsk undersökning.
07.05.2018 16:30 UPPDATERAD 07.05.2018 17:44
De barn som gått på dagis före skolstarten hade i snitt 0,2 vitsord högre medeltal på avgångsbetyget från grundskolan, visar undersökningen. Det är Helsingfors universitet, Institutet för hälsa och välfärd THL och Folkpensionsanstalten som utfört undersökningen, vars resultat presenteras i en artikel i Journal of Early Childhood Research.
– Skillnaden är inte dramatisk men absolut inte försumlig heller. Medeltalet på grundskolans avgångsbetyg är ganska viktigt med tanke på fortsatta studier och skillnaden är därför betydelsefull, säger professor Heikko Hiilamo vid Helsingfors universitet, som är en av författarna till artikeln.
Utredningen bygger på uppgifter om barn som fötts 1987, och genom att sålla fram de familjer som fått vårdpenningens tillägg för äldre syskon har man tagit fram den grupp som vårdats hemma före skolstarten.
Resultaten visar att de som vårdats hemma har lägre medeltal på grundskolans avgångsbetyg. Det gäller också då man beaktar faktorer som kön, syskon, mammans ålder och utbildningsnivå.
Ett annat resultat är att andelen som avlägger en examen på andra stadiet är högre bland dem som gått på dagis än bland dem som vårdats hemma. I det här fallet försvinner ändå skillnaderna då man beaktar bakgrundsfaktorerna.

Begränsningen i dagvårdsrätten problematisk

Undersökningen handlar visserligen om fem-sexåringar, av vilka största delen numera går i förskola.
– Situationen har förstås förändrats lite, så är det med undersökningar som följer personer i 25 år – man kan inte granska akuta förändringar. Men resultaten är ändå riktgivande, säger Hiilamo.
Dessutom kan man enligt Hiilamo anta att detsamma gäller också yngre barn.
– Vi kan förstås bara uttala oss om det som finns i vårt material, men annan forskning visar på samma effekt också för yngre barn.
Udden riktar sig mot vårdpenningens tillägg för syskon.
– Frågan är om tillägget är problematiskt. Vår uppfattning är att det är unikt för Finland.
Och kanske mot regeringen som begränsat den subjektiva rätten till dagvård.
– Frågan är hur begränsningarna påverkar situationen. Kan det vara så att de som deltar i verksamheten på dagis får en fördel i förhållande till dem som inte får delta på heltid på grund av att en förälder är arbetslös eller vårdar ett mindre barn hemma?

ANDRA LÄSER