Varje människa är skapad till Guds avbild

Den tid då skribenter och predikanter offentligen kunde vräka ur sig nedsättande omdömen om de homosexuella och deras livsstil bör definitivt vara förbi.

02.02.2019 05:50 UPPDATERAD 04.02.2019 09:20
Ulf Emeleus ger sig in i debatten om vad präster får eller inte får använda för ord i offentligheten (HBL Debatt 1.2). Tyvärr tycks han inte alls ha satt sig in i det nu aktuella fallet.
Kaplan Markus Engström har inte väckt uppståndelse genom en predikan, utan genom en insändare. Kaplanen har inte citerat Bibeln, som Emeleus påstår, utan använder en rad nedsättande adjektiv om de homosexuella och deras samliv (onaturlig, avskyvärd, misslyckad, söndrig med mera) utan att ange någon källa. Emeleus skriver mest om äktenskapet, trots att den frågan inte nämns en enda gång i Engströms insändare.
Emeleus' huvudpoäng är att det är Gud, inte Engström, som borde ställas till svars för kaplanens människosyn och språkbruk. Argumentationen är skrämmande: om man anser sig ha Gud på sin sida får man alltså bortse från normal anständighet, medkänsla och respekt för andra människor – i det här fallet de homosexuella samt deras anhöriga och vänner.
Bibeltrohet är inte att man använder enskilda bibelställen för att fördöma och förminska andra människors kärlek och livsval. Äkta bibeltrohet innebär att man går in i kamp med Bibeln i hela dess mångfald, och försöker förstå enskilda bibelord dels i ljuset av varandra, dels i relation till den kunskap och de erfarenheter människor bär på i dag. Tack vare sådan tolkning har synen på jämlikhet och rättvisa mellan könen, socialklasser och etniciteter efter hand förändrats inom kyrkorna.
Bibelns varningar för att vi kan skada varandra om vi handskas ovarsamt med kärlek och sexualitet bör tas på stort allvar, men lika mycket bör vi betona att varje människa är skapad till Guds avbild samt Jesu ord om att vi inte skall döma varandra.
Den tid då skribenter och predikanter offentligen kunde vräka ur sig nedsättande omdömen om de homosexuella och deras livsstil bör definitivt vara förbi. Motstridiga teologiska åsikter kommer det alltid att finnas i kyrkan, men vi bör kunna föra engagerade samtal med intellektuell ödmjukhet och med bevarad respekt för varandras uppriktiga tro, även om vi kommer till olika slutsatser i etiska frågor.

Björn Vikström

biskop, Borgå stift

ANDRA LÄSER