Åbo Akademis rektor Moira von Wright får sparken: "Jag har inte gjort några tjänstefel"

Åbo Akademis rektor Moira von Wright är avskedad med omedelbar verkan. – Beslutet var ett av de svåraste jag någonsin har varit med och fattat, säger styrelseordförande Thomas Wilhelmsson.

ÅA:s sparkade rektor Moira von Wright ser ingen anledning till att hon måste gå från posten. – Jag har inte gjort några tjänstefel. Tillsammans med mitt närmaste team har vi utfört ett ytterst gott arbete, säger von Wright.
Förtroendekrisen mellan Åbo Akademis rektor Moira von Wright och resten av universitetet blev så stor att det inte fanns någon annan utväg för styrelsen än att sparka den omstridda rektorn med omedelbar verkan.
– Förtroendekrisen har pågått ganska länge. För några veckor sedan hade vi ett möte där vi meddelade att vi tar krisen på allvar och vill göra något. Men vi insåg att det här var den enda möjligheten att komma vidare, säger ÅA:s styrelseordförande Thomas Wilhelmsson efter det tre timmar långa styrelsemötet där beslutet togs.

Problemen inte mellan rektor och styrelse

Wilhelmsson är noga med att påpeka att förtroendekrisen inte fanns mellan styrelsen och rektorn.
– Från styrelsens sida hade vi en god kommunikation med rektorn. Men det fanns ett mycket, mycket brett missnöje i organisationen, säger Wilhelmsson.
För ÅA:s styrelseordförande Thomas Wilhelmsson var beslutet att säga upp von Wright som han var med och anställde 2019, sällsynt svårt. – Från styrelsens sida hade vi en god kommunikation med rektorn. Men det fanns ett mycket, mycket brett missnöje i organisationen säger Wilhelmsson.
Wilhelmsson var själv med och anställde von Wright 2019.
– Hon hade rektorsmeriter från Sverige och hade de klart bästa formella meriterna säger Wilhelmsson.
En av ÅA:s fyra externa styrelsemedlemmar lade ner sin röst då uppsägningsbeslutet togs. Resten av styrelsen, inklusive akademins samtliga sex interna medlemmar, var eniga att rektorn inte kunde fortsätta.
Moira von Wright hördes av styrelsen innan den fattade beslutet.
– Vi hade en mycket lång diskussion under mötet. Vi gick igenom alla tänkbara alternativ och efter noggrant övervägande kom vi till den här slutsatsen, säger Wilhelmsson.
– Det här var ett av de svåraste beslut jag har varit med om att fatta trots att jag har tagit många svåra beslut tidigare. Det är inget litet beslut att byta ledning på det här sättet, säger Wilhelmsson.
Då HBL ber Wilhelmsson analysera vad som gick snett säger han att ett kommunikativt och lyssnande ledarskap är viktigt i en akademisk miljö.

von Wright: Förändringsmotstånd vid ÅA

HBL lyckades nå Moira von Wright för en kort kommentar.
– Jag har inte gjort några tjänstefel. Tillsammans med mitt närmaste team har vi utfört ett ytterst gott arbete. Jag ser ingen anledning till att jag skulle behöva gå från posten. Det här hänger ihop med att det finns ett förändringsmotstånd vid akademin, säger Moira von Wright.
Det utbredda missnöjet med von Wright hos akademins personal eskalerade under hösten. Men redan i våras gick det upp för Thomas Wilhelmsson att allt inte stod till som det borde.
Åbo Akademi kommer att ledigförklara rektorsbefattningen så fort som möjligt, det vill säga under de närmaste veckorna.
På frågan vad för slags rektor akademin behöver efter det här säger Wilhelmsson att det ska vara en rektor som kan fortsätta det utvecklingsarbete som har startat, men som kan involvera organisationen i arbetet.
– Omvärlden ställer stora krav på universiteten i dag. ÅA har problem vad beträffar rekryteringar och kommer att ha ekonomiska utmaningar i framtiden. Den nya rektorn måste klara av att hantera de här frågorna, säger Wilhelmsson.
I början av vårterminen torde akademin ha en ny rektor, bedömer styrelseordföranden.

Universitetskollegiet klagade

I slutet av september skev universitetskollegiet med representanter för professorer, forskare, lärare, övrig personal och studerande ett brev till rektorn och styrelsen där kollegiet påtalade sin oro över avsaknaden av ett öppet och kommunikativt ledarskap.
Missnöjet med von Wrights ledarskap var inte unikt för akademin. Åren 2010-2016 verkade hon som rektor för Södertörns högskola i Sverige där hon också var en omstridd person.
– Moira von Wright utövade ett väldigt auktoritärt ledarskap som var mycket främmande för oss, sade professorn i idéhistoria, Henrik Bohlin för en månad sedan i en intervju för Åbo Underrättelser.
Rektorsuppgifterna kommer under en övergångsperiod att skötas av prorektor Mikael Lindfelt, medan Stefan Willför fortsätter som tf prorektor, och Lisbeth Fagerström fortsätter som tf rektor för Åbo Akademi i Vasa.
Läs också: HBL:s intervju med von Wright från 2019

Moira von Wright

Är uppvuxen i Åbo.
Utbildad klasslärare från Helsingfors universitet.
Disputerade i pedagogik år 2000 vid Stockholms universitet.
Är docent vid Helsingfors universitet och Stockholms universitet och har varit associerad forskare vid The VHI vid St Edmund's College, Cambridge, och professor II vid Humaniorastudier i pedagogik vid Oslo universitet.
Var professor vid Örebro universitet mellan 2007 och 2010 och prorektor 2008-2010.
Var rektor vid Södertörns högskola åren 2010–2016.
Var först affilierad professor sedan 2018 och sedan professor i Människan i välfärdssamhället vid Ersta Sköndal Bräcke högskola.
Rektor för Åbo Akademi 2019-2021.
ANDRA LÄSER