Mera fananamma i FSD

De finlandssvenska socialdemokraterna verkar vara mer beslutsamma och energiska än på länge. Det kan de tacka den borgerliga regeringen för.

FSD:s tidigare ordförande Maarit Feldt-Ranta, sittande ordförande Viktor Kock och Ålands socialdemokraters ordförande Camilla Gunell talade på FSD:s kongress i Åbo, den 22. Oktober 2016.
På Finlands svenska socialdemokraters (FSD) kongress i Åbo under veckoslutet fördes både en politisk och ideologisk diskussion vars like vi inte har sett i FSD på en tid.
Det finns säkert många orsaker till det. Den främsta är den nuvarande regeringens politik. Enligt riksdagsledamot Maarit Feldt-Ranta finns det skäl att vara orolig för två saker – inrikespolitiken och utrikespolitiken.
Inrikespolitiskt anser socialdemokraterna att regeringen håller på att montera ned nordiska välfärden. Regeringen motiverar nedskärningarna med att skuldsättningen måste stoppas. Men både kongressdelegaten Gustav Wickström från Åbo och Maarit Feldt-Ranta ansåg att regeringen utnyttjar det argumentet för att den ideologiska målsättningen är att banta ned den offentliga sektorn så mycket som möjligt.
En andra ideologisk linje är att bolagisera och privatisera en så stor del av det offentliga och den tredje är skattepolitiken, som ökar inkomstklyftorna.
Socialdemokraterna befarar att Finland kommer att se helt annorlunda ut om tre år om regeringen får fortsätta. Samtidigt anser man att socialdemokraterna tillsammans med resten av oppositionen faktiskt har kunnat stoppa många av regeringens planer.
I flyktingdebatten i riksdagen hörs ibland förvånande inlägg från en del socialdemokratiska ledamöter där det verkar handla om att inte stöta sig med de väljare som i de senaste valen har röstat sannfinländskt.
Sådana tendenser går lyckligtvis inte att skönja bland de finlandssvenska socialdemokraterna, tvärtom. FSD:s ordförande Viktor Kock slog fast att vi inte har haft någon flyktingkris. Krisen finns i EU, som inte har klarat att hålla fast vid de värden unionen bygger på – demokrati och mänskliga rättigheter, sa Kock.
En mycket konkret oro bland de finlandssvenska socialdemokraterna gäller vårdreformen – såväl konsekvenserna för den svenska vården, särskilt Vasa centralsjukhus öde, som det faktum att privata vårdföretag kommer in på den marknad som i och med reformen skapas av den offentligt finansierade vården.
Enligt FSD är det dags att vända på steken och konstatera att offentligt producerad vård är bättre och billigare. Man anser att skattepengarna ska användas för den gemensamma vården och omsorgen och att inte ge privata vinster. FSD oroar sig för om regeringen alls försöker förhindra att vårdvinsterna slussas till skatteparadis. Dessutom riskerar den demokratiska kontrollen minska.
Socialdemokraterna beskylls ofta för förändringsmotstånd och att bara säga nej. Det ryktet kom på skam under de finlandssvenska socialdemokraternas kongress.
I diskussionen om SDP:s principprogram som partikongressen i februari ska behandla kom många tidigare nästan tabubelagda frågor upp. Till dem hör inställningen till basinkomst. Tidigare har man varit mycket negativ, men nu tycks en uppluckring pågå. Hela definitionen av vad arbete är måste ses över, ansåg till exempel FSD:s ordförande Viktor Kock. Det höjdes också röster för en sextimmars arbetsdag och för att sluta definiera SDP som ett arbetarparti.
Utkastet till principprogram är inte offentligt och kommer att omarbetas ännu en gång. Det blev i alla fall klart att i det nuvarande utkastet kallar sig SDP för ett feministiskt parti och talar också aktivare än tidigare om vikten av att papporna tar ut mer av föräldraledigheten.
Riksdagsledamot Ville Skinnari som tillsammans vicelantrådet Camilla Gunell från Åland inledde den politiska debatten på kongressen manade också till en ny attityd i förhållande till robotiseringen och digitaliseringen. De innebär förändringar i arbetslivet – men det hjälper inte att vara rädd och säga nej. I stället ska man ta vara på möjligheterna, till exempel att diskutera hur vinsterna ska fördelas när produktiviteten förbättras.
För FSD är siktet nu inställt först på kommunalvalet, sedan på riksdagsvalet och en regeringsplats.
Här manade Camilla Gunell på förändringstänkandet. Enligt henne duger det inte att sätta sig på samma stol, med samma tjänstemän och förvalta vidare samma strukturer och idéer som helt uppenbart inte räcker till för att lyfta landet.
Utifrån diskussionen inom FSD är det inte alls omöjligt för socialdemokraterna att förnya sig.
Uppdaterat 26.10: Camilla Gunell hade fått fel titel i den ursprungliga texten, hon är vicelantråd, inte lantråd.
ANDRA LÄSER