Femteklasser fick en dekad böcker i gåva – under våren väntar digitala träffar med läsambassadörer

För att främja läsintresset bland finlandssvenska elever donerades ett bokpaket till femteklasser runtom i Svenskfinland. Klasser som blev utan paketet kan kontakta sitt bibliotek för att få tillgång till samma böcker.

Under vårens gång kommer läsambassadörer att göra digitala besök i skolklasser runtom i Svenskfinland för att ytterligare inspirera till läsning.
21.01.2021 21:12
Sammanlagt 170 olika femteklasser i Svenskfinland har fått ta emot ett bokpaket den här veckan.
Paketet består av tio utvalda böcker som passar särskilt bra för elever i årskurs 5 och ett tillhörande pedagogiskt material. Exempelvis ingår Carina Wolff-Brandts bok Kalle Knaster, Miranda och tavelmysteriet och Linda Bondestams bok Mitt bottenliv i paketet.
Bokpaketen är finansierade av Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd, och de delas ut av förbundet Hem och Skola i samarbete med Sydkustens ordkonstskola.
Inspirationsmaterialet har utarbetats av ordkonstskolan. Ifall man blir mer lässugen även hemma, eller övriga familjer är intresserade att ta del av materialet hittas det på ordkonstskolans webbplats.
De femteklasser som blev utan bokpaketet kan i stället kontakta sitt lokala bibliotek för att få tillgång till samma böcker.
Syftet med bokpaketet är att främja läsintresse bland skoleleverna. Som en bonusåtgärd kommer de finlandssvenska läsambassadörerna Henrika Andersson och Amanda Audas-Kass att erbjuda skolklasser digitala besök under hela vårens gång. Under besöken bekantar sig läsambassadörerna med böckerna tillsammans med de unga.

ANDRA LÄSER